Kriget vid Finlands kuster 1854-1855 av M. Borodkin

Den här boken om ett "bortglömt" krig alldeles inpå Sveriges gränser tycker jag förtjänar att göras tillgänglig på webben, även om den är långt ifrån opartisk. - Det var nära att vi gick med i kriget. Se särskilt avsnittet om Sverige. "Då krigets åskor åren 1854-1855 urladdade sig så nära Sveriges kuster, kunde Sverige själffallet icke förblifva en likgiltig åskådare af den försiggående kampen." Många svenskspråkiga med anknytning till de trakter som direkt berördes av krigshändelserna kan väl också ha ett särskilt intresse av skildringen.

Författare: Generalmajor Michail Borodkin. Tillåtet af censuren den 24 mars 1905. Helsingfors, Frenckellska tryckeri-aktiebolaget, 1905. Stockholm 1905. Fr. Skoglunds förlag.

INNEHÅLL

I. Östersjökampanjens början 1854

II. Sverige

III. Förberedelserna till kampanjen 1855

 

FÖRTECKNING ÖFVER ILLUSTRATIONER OCH KARTOR

 

Kejsar Nikolai I
General Baraguay d'Hilliers, Amiral Perceval, Amiral Plumridge, Amiral Napier
Engelska flottan inseglar i Östersjön
Vice-amiral Jepantschin
Optisk telegrafstation
Furst Menschikoff
General Rokassoffsky
Grefve Berg
Generallöjtnant J. M. Nordenstam
Ekenäs
Kartutkast öfver inloppet till Ekenäs
"Hekla" och "Arrogant"
Finska grenadierskarpskyttar vid Hvitsand
Generallöjtnant A. E. Ramsay
Redden vid Hangö med forten Meijerfelt, Gustaf Adolf och Gustafsvärn
Öfverstlöjtnant Moller
Allierade flottan bombarderar ett fort vid Hangö
Fort Gustafsvärn beskjutes af engelska fartyg
Kartutkast öfver redden vid Brahestad
Kartutkast öfver redden vid Gamlakarleby
Generalmajor Wendt
Kommerserådet Donner
Bonden Kankonen
Striden vid Gamlakarleby
Engelsmännen vid Gamlakarleby
Karta öfver trakten kring Åbo
Affären vid Åbo
Bomarsunds fästning
Karta öfver trakten kring Bomarsund
Från Bomarsunds belägring
Generalmajor Bodisco
Karta öfver Bomarsund
Bomarsund
Öfverstelöjtnant Furuhjelm
De allierade flottorna framför Bomarsund
Från Bomarsunds belägring
Första bomben kastas från "Bulldog"
Batterier vid Bomarsund
Tornet U vid Notviken
De allierade flottorna vid Bomarsund
Tornet Z på Prästö
Det inre af Bomarsunds fästning
Amiral Perceval vid Bomarsund
Ruiner af Bomarsunds fästning
De allierades batterier framför Bomarsund
Fästningsverken vid Bomarsund
Soldater från Bomarsund
Transport af krigsfångar vid Bomarsund
Tredäckaren "Devonshire"
Geheimerådet Daschkoff
Marskalk Canrobert på Stockholms gator
Landstigningen vid Hangö
Engelsmännen vid Nystad
Kustkarta öfver redden vid Raumo
Generalmajor Thesleff
Engelska båtar vid Trångsund
Karta öfver Trångsund
Kartutkast öfver redden vid Fredrikshamn
Kartutkast öfver redden vid Kotka
Sveaborg
Generallöjtnant Sorokin I
"Helsingfors mit der Festung Sveaborg aus der Vogelperspektive"
Sveaborgs fästning
Kartskiss öfver de förenade flottornas ställning utanför Sveaborg d. 9 aug. 1855
Folkhopar på Observatorieberget åskåda Sveaborgs bombardemang
Batteriet på Abrahamsholmen
Kartskiss öfver Helsingfors, Sveaborg och flottornas ställning d. 9 aug. 1855
Minnesvården på Sandhamn
Linjeskeppet "Rossija"
Sveaborgs bombardemang
Sveaborgs bombardemang
Lotsen Söderling

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 september 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt