Gustaf II Adolf

Till ungdomens tjänst utgifven af And. Fryxell

 

INNEHÅLL

Illustrerad upplaga utgiven på P. A. Norstedt & Söners förlag Stockholm 1894.

    Förord till första upplagan
1.
  Gustaf Adolfs ungdom
2.
  Gustaf Adolf blir konung
3.
  Kriget med Danmark
4.
  Kriget med Ryssland
5.
  Om hertig Johan
6.
  Om hertig Karl Filip
7.
  Om änkedrottning Kristina
8.
  Om prinsessan Katarina
9.
  Gustaf Adolf och Ebba Brahe
10.
  Gustaf Adolfs förmälning
11.
  Kriget mot Polen
12.
  Farensbachs förräderi
13.
  Rigas eröfring
14.
  Gustaf Adolf utanför Danzig
15.
  Träffningen vid Wallhof
16.
  Träffningen vid Mewe
17.
  Teuffels motgång vid Hammerstein
18.
  Träffningen vid Danzigerhaupt
19.
  Åke Tott vid Grebin
20.
  Träffningarna vid Dirschau
21.
  Nils Stiernskölds död
22.
  Fälttåget 1628
23.
  Träffningen vid Gorzno
24.
  Träffningarna vid Stuhm
25.
  Stilleståndet i Stuhmsdorf
26.
  Om konung Gustaf Adolf
27.
  Om Axel Oxenstierna
28.
  Gustaf Adolfs samtida
29.
  Gustaf Adolf och adeln
30.
  Gustaf Adolf och prästerna
31.
  Gustaf Adolf och undervisningsverken
32.
  Gustaf Adolf och ämbetsmännen
33.
  Om näringarnas tillstånd
34.
  Gustaf Adolfs förbättringar i krigskonsten
35.
  Gustaf Adolfs härförare och trupper
36.
  Trettioåriga krigets början
37.
  De tyska furstarne
38.
  De tyska fältherrarne
39.
  Wallensteins afsättning
40.
  Gustaf Adolfs öfverläggningar om trettioåriga kriget
41.
  Gustaf Adolfs afresa
42.
  Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland
43.
  Stettins eröfring
44.
  Försåt mot Gustaf Adolf
45.
  Pasewalks förstöring
46.
  Monroe i Rügenwalde
47.
  Träffningarna i Hinter-Pommern
48.
  Underhandlingar om vinterkvarter
49.
  Eröfringen af Greiffenhagen och Gartz
50.
  Förbund med Frankrike
51.
  Eröfringen af Demmin
52.
  Gustaf Adolfs och Tillys första möte
53.
  Frankfurts eröfring
54.
  Förbundet med Brandenburg
55.
  Underhandlingar med Sachsen
56.
  Magdeburgs förstöring
57.
  Gustaf Adolf och kurfursten af Brandenburg
58.
  Tåget till Werben
59.
  Träffningen vid Angern
60.
  Tillys och Gustaf Adolfs andra möte
61.
  Tillys infall i Sachsen
62.
  Gustaf Adolfs förbund med Johan Georg
63.
  Förberedelser till slaget
64.
  Slaget vid Breitenfeld
65.
  Segerns följder
66.
  Tåget till Franken
67.
  Eröfringen af Würzburg
68.
  Tåget öfver Rhenströmmen
69.
  Gustaf Adolf i Frankfurt
70.
Eröfringen af Kreuznach
71.
  Tåget till Donau
72.
  Träffningen vid Lech
73.
  Gustaf Adolf i Augsburg
74.
  Gustaf Adolfs eröfringsplaner
75.
  Gustaf Adolf vid Ingolstadt
76.
  Gustaf Adolf i Landshut
77.
  Gustaf Adolf i München
78.
  Svenska krigsrörelserna i det öfriga Tyskland
79.
  Wallenstein återgår till kejsarens tjänst
80.
  Wallensteins förening med kurfursten af Bäjern
81.
  Gustaf Adolfs tåg till Nürnberg
82.
  Wallensteins tåg till Nürnberg
83.
  Gustaf Adolf och Wallenstein
84.
  Skärmytslingar kring staden
85.
  Gustaf Adolfs tal
86.
  Gustaf Adolf erhåller förstärkning
87.
  Striden vid Alte Veste
88.
  Krigshärarnas aftågande
89.
  Wallensteins tåg till Sachsen
90.
  Gustaf Adolfs tåg till Sachsen
91.
  Gustaf Adolf i Erfurt
92.
  Tåget till Lützen
93.
  Förberedelser till slaget
94.
 

Slaget vid Lützen

95.
  Slagets följder
96.
  Sägner om Gustaf Adolfs död
97.
  Gustaf Adolfs begrafning
98.
  Om Maria Eleonora
99.
  Om släkten Vasaborg
100.   Gustaf Adolfs minne
  Tidtafla.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 7 februari 2006.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt