Tvänne inskrifter af konungen

Konungen besökte sjelf stundom Vitterhetsakademien, men, då han var i staden, nästan alltid Svenska akademiens sammankomster. Då inskrifter voro ibland de ämnen, som blifvit åt den förra akademiens försorg uppdragna, och konungens papper förvara några försök till sådana (ehuru, såsom handskriften röjer, från en tidigare period), må här hans förslag till grafskrifter öfver konung Erik XIV och kejsar Peter III meddelas. De lyda som följer:

Här hvilar
Erik XIV
fordom S. G. V.
Konung.
Hans lifstid viste menniskors svaghet,
Hans död
Deras grymhet.
Häftig, mer än tyrannisk,
Olycklig, mer än brottslig,
Ifrån sin broders herre
Blef han dess träl.
Större i motgången
Än i medgången,
Blef han för ett stort brott
Genom ett mycket större straffad.
Han dog, förgifven
Af sin broder
Och öfvergifven af sina undersåtar,
Den 22 Febr. 1577 på Örbyhus. 139
Här hvilar C. P. U. 140
Kejsare af Ryssland
Samt hertig af Slesvig-Holstein.
Född till Nordens kronor,
Förlorade han den ena
Genom lyckans omskiften, 141
Den andra
Genom sina fel.
Mera oförsigtig än sträng,
Blef han af sin gemål afsatt och
Öfvergifven af sina undersåtar,
sedan
Han sig sjelf öfvergifvit.
K. Karl IX:s af Sverige och Peter den stores af Ryssland
Ättling, 142
Erfor han
Afsatta prinsars öde. 143
Född rätt arfving till Sveriges och Rysslands troner,
Död i fängelse den 22 Juli 1762.

 

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 8 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt