Omdöme om generalen friherre Wrede

»Jag har att tacka er för tvänne bref, det sista af 2 Januari. Jag är glad att kölden gör er godt. Förstår man att taga sig i akt, så är den vida helsosammare än den våta och vexlande väderleken i södra Europa. Jag var säker att besöket på Penningby skulle roa er. 185 Mr de Wrede förenar med mycket kunskaper en qvickhet full af originela drag. Hans fronderi är i hans hufvud, ej i hans hjerta. Det är en fullkomligt hederlig karl och en sann medborgare» ....

Här afbryta vi det utförliga meddelandet af dessa konungens bref till grefve Creutz. De ingå från denna tid ej lika regelmessigt. Sekreteraren Franc skrifver stundom i stället. Af konungens följande bref till sin minister under denna resa skola vi meddela det märkligaste.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt