Det nya operahuset

Emellertid hade Gustaf III låtit bygga det nya operahuset. 160 Det skulle invigas genom en ny opera Æneas i Carthago, efter konungens plan författad af Kellgren, och i musik satt af Kraus 161. Oförmodadt förhinder uppsköt verkställigheten 162; och detta, enligt kännares omdöme, förträffliga arbete 163 blef sedermera ej uppfördt under Gustaf III:s regering. 164 Det nya teaterhuset invigdes den 30 September 1782 med operan Cora och Alonzo af Adlerbeth, musiken af sachsiske kapellmästaren Naumann, som redan 1778 i Stockholm hade uppfört den af honom komponerade operan Amphion och nu, åter inkallad 165, under denna senare vistelse i Sverige äfven satte musiken till Gustaf Vasa.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt