Den akademiska vältaligheten

Ett pris i Svenska akademien blef nu en väg till heder och lycka. Vid 1787 års täflan öfverraskades akademien genom Äreminnet öfver Birger Jarl, som med ens förde detta slags retorik till sin höjd och i sjelfva verket till sin gräns, — men med så mycken genialitet och ett så stort, hittills ovanligt välde öfver språket, att denna panegyrik blifvit i sitt slag oöfverträffad, och att dermed endast det 1788 belönta äreminnet öfver riksrådet och riksamiralen Gyllenhjelm af samme författare, hvilket äfven erhöll akademiens stora pris, kunde täfla. Denne var en hittills okänd ung man, som ej heller genast gaf sig till känna. 149 — Så begynte hos oss Lehnbergs rykte. Med honom var mästerskapet i denna akademiska vältalighet på en gång hunnet. Man kunde svårligen i den riktningen gå längre; och äreminnets retorik, ehuru ännu någon tid flitigt hos oss öfvad för akademiska pris, blef i sjelfva verket stillastående. Ett bevis derpå, att redan den punkt, der man på denna bana måste vända om, var uppnådd, är, att Lehnberg sjelf, efter dessa bägge lysande framgångar, förblef literärt ofruktsam och nöjde sig med utmärkelsen af en enkel, städad och mild predikant. Ej alla hänfördes af denna nya akademiska vältalighet. Den gamle Höpken, sjelf en mästare i en föregående tids mindre slipade, men manliga språk, ogillade den. 150

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt