Ett konungens bref om den amerikanska Cincinnatiorden

»Hvad grefven skrifver mig till under den 29 April om den amerikanska orden har jag för detta besvarat. 47 Nu bör jag endast tillägga, att ingen derom talat, sedan jag är här; fast hvarken grefve Fersen eller Stedingken (de båda enda, som den blifvit tillskickad) den bära. Orsaken dertill är lätt att finna. Innan tillståndet gafs Fransmännen, hade jag redan från Rom genom kardinalen Bernis gjort hos konungen af Frankrike mina föreställningar. Dessa kommo för sent: tillståndet var gifvet. Men detta har gjort, att man funnit helt simpelt, att jag förblifvit vid mitt första beslut. — Eder apostille af den 3 Maj 48 kommer mig att darra. Blir det ännu ett missväxtår, så äro vi förlorade. Vi måste då göra som de gamle Göter, som utvandrade ur sitt land och gjorde eröfringar för att kunna lefva» . . .

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt