Ankomsten på tysk botten

Det första brefvet är från Warnemünde d. 3 Okt.: »Jag skrifver blott två ord, min k. grefve, för att säga er, att jag nyss kommit hit, att jag befinner mig väl, och att jag fortsätter min resa fullkomligt okänd. Vi äro i Warnemiinde, och detta påminner mig, att denna redd har tillhört oss, att Karl XII har bortförpantat den under sina olycksår, och att det skulle vara intressant att göra en recherche i våra arkiv om detta föremål. Jag påminner mig, att det 1767 var fråga derom, och det bör finnas i senatens protokoll för Mars månad detta år en lång deduktion derom. 101 Jag skall ligga i Güstrow och hoppas vara i Braunschweig om måndagen. Franc har haft ett bref från Engeström, hvari han förmäler, att det berättas från Wien, att kejsaren på ryska kejsarinnans uppmaning ämnar nämna en minister vid mitt hof, hvars namn äfven i Wien var kändt. Men det är kanhända blott en af de politiska drömmar, som äro en följd af mötet i Fredrikshamn. Jag hoppas, att ni nu gifvit någon hvila åt edra ben, och att gikten lemnat er. Det är med en verklig saknad, som jag skilts ifrån er, min k. grefve. Tjugu års frånvaro har gifvit ett nytt värde åt nöjet att råka er. Farväl! Mina hästar äro förspända, och ni vet, att tyska postiljonerna ej taga minsta raison.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt