Ankomst till Neapel

Konungens första bref från Neapel till grefve Creutz är af den 3 Februari 1784: »Jag kom hit, min k. grefve, sistlidne tisdag klockan mellan 2 och 3 på natten. Jag har legat i Velletri. Grefve Rasumoffsky 180 är den, till hvilken jag adresserat mig för att gifva mig nödvändiga underrättelser. Han har redan kejsarinnans order att vara min cicerone. 181 Dagen efter min ankomst har jag besökt konungen 182 och drottningen 183. Jag har dinerat ensam med dem. På afton var opera, då hela teatern San Carlo var illuminerad, som gjorde en superb effekt. Dagen derefter gaf konungen en diné åt mig och hela min svit, hvilken jag för honom presenterade, sedan riksrådet Sparre förut blifvit det i kabinettet. Vi voro alla klädda i svenska drägten. 184 Om afton gafs spektakel på florentinska teatern, som var illuminerad. Man såg der en charmant aktris. Efter representationen af tvänne opera-buffa var der bal masqué, eller såsom det här kallas festino, på teatern San Carlo, hvilken i går åter var magnifikt eklärerad. I dag stor opera och bal i domino på slottet, dit alla presenterade personer äro befalda. Jag hade en förskräcklig migrän i går, men som var så mycket lindrigare på aftonen, att den ej hindrat mig att supera hos grefve Rasumoffsky. Jag bar denna afton min ryska orden. Det är första gången jag varit litet sjuk sedan min afresa från Drottningholm. I dag mår jag bra. Det ohyggliga vädret under de sista tre dagarne har ej hindrat mig att gå ut. Likväl har jag hittills endast sett det yttre af staden samt Posilippo, hvilket är ett lika vackert som utomordentligt föremål. Folkmängden här är stor, men ej så, som jag förestälde mig. På gatan Toledo ser man en stor folkmängd, men eljest ej så mycket som öfver allt i Paris.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt