Konungen om afresan från Venedig

I det följande brefvet heter det: »Jag ämnar i morgon resa härifrån till Vicenza. Jag har haft litet feber, men det betyder ingenting. Det är Venedigs elaka luft, som är skulden dertill. Jag kan ingenting skrifva er om våra affärer, då posten alldeles uteblifvit. Man är här i en förskräcklig fruktan för pesten. Den skall ej vara mer än två postombyten härifrån, och det är för oss att ligga vid avantgardet. Här skall man anställa processioner, som ej lära blifva af stor verkan, och senaten är församlad alla dagar för att rådslå och förordna om nödiga försigtighetsmått. Det är detta, som kommer mig att påskynda min afresa. Jag fruktar, att man forcerar oss att hålla karantän vid venetianska gränsen. Jag ber er säga riksrådet Fredrik Sparre, att jag först här emottagit hans bref, som var inneslutet i ett paket till hans bror 31, hvilken reste från Rom åtta dagar efter mig och först här har kunnat lemna mig brefvet. Jag väntar med otålighet posten för att få nyheter från Köpenhamn. Jag föreställer mig, att, i anseende till sakernas nya ordning, ni redan har befalt baron Sprengtporten 32 att genast begifva sig dit. Mig synes, att hans närvaro der bör vara nödvändig i detta ögonblick. Jag önskar er tusen gånger allt godt och omfamnar er af allt hjerta. Venedig den 14 Maj 1784.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt