Trippelalliansen

Man ser både uppslaget och meningen af den ej långt derefter ingångna Trippel-alliansen emellan England, Holland och Preussen 67 — till sitt innehåll i allmänhet defensiv, men i sjelfva verket riktad mot Rysslands växande öfvermakt och dess af Österrike understödda planer på det turkiska riket. Denna var den politiska kombination, på hvilken Gustaf III räknade, då han inlät sig i kriget mot Ryssland; ehuru hans förhoppningar om subsidier af dessa makter redan visade sig osäkra. — Han beslöt icke dess mindre — emot Tolls råd 68 — att genast bryta med Ryssland, i kraft af traktaten med Porten och i förväntan af de subsidier, hvilka man derifrån ej syntes göra någon svårighet att bevilja. 69

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt