Omdöme om riksrådet grefve Höpken

»Augsburg d. 20 Okt. 1783: Jag är er mycket förbunden, min k. grefve, för ert bref, som jag just nu fått vid min ankomst hit. Jag är ganska ledsen att ej ha förutsett er önskan angående eder nevö 112 före min afresa. Jag skulle då haft det nöjet att kunna förekomma eder begäran. Ni finner bilagd min befallning till baron Manderström 113 att expediera hans fullmakt under samma dag som de öfriga. Jag ber er säga baron Ramel 114, att han sätter eder nevö i kalendern enligt hans rätta rang, hvilken bestämmes af hans nummer på riddarhuset. Jag vet ej, om han är baron eller simpel adelsman. I senare fallet får ni derefter rätta hans titel. 115 [Riksrådet Höpkens trakasseri förundrar mig ej. Han liknar de gamla fruntimmer, som, sedan de förlorat deras fägring, ej hafva annat tidsfördrif än att tadla och oroa de unga. Hans mening lärer ej göra stort intryck, ty hans tid är förbi». 116]

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt