Ny subsidietraktat med Frankrike

Negotiationen lyckades. Den senast år 1778 afslutade subsidiekonventionen, som med året 1784 lopp till ända, förnyades den 3 Maj 1783 på ännu fyra år till 1789 års slut; under hvilken tid Frankrike till Sverige skulle betala samma belopp af en och en half million livres årligen. Denna konvention, liksom den föregående, hölls hemlig. En månad förut, eller den 3 April, hade en handelstraktat på femton år emellan Sverige och de tretton Förenta Staterna af Norra Amerika blifvit afslutad af grefve Creutz och amerikanska sändebudet Franklin i Paris.

Den 11 Maj 1783 skrifver drottningen i Frankrike till konung Gustaf III: »Grefve Creutz medtager, då han lemnar Frankrike, alla de personers saknad, hvilka hafva haft tillfälle att lära känna honom. Jag iakttager tillfället af hans bortresa för att betyga e. m:t min erkänsla för det afseende, e. m:t fästat på min rekommendation af m:r de Staël. Jag hoppas, att hans uppförande skall rättfärdiga detta val till bägge hofvens nöje. E. m:t bör ej vara okunnig om, att i det nu lyckligen slutade kriget de svenske officerarne hafva synnerligen utmärkt sig. Jag har fägnat mig af hela mitt hjerta öfver det offentliga beröm, konungen egnat åt deras uppförande.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 april 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt