Missnöjet på riksdagen

Obelåtenheten gaf sig allt friare luft. Den bevillning, som ständerna åtagit sig år 1778 till nästa riksdag, d. v. s. på obestämd tid, förklarade de sig väl vilja fortsätta, men endast på fyra år och med minskning af en procent i bevillningssumman. I adelns beslut om afslag af passevolansen, hvarmed bönderna förenat sig, sattes giltigheten af kronans nyss för flere regementen ingångna passevolanskontrakt i fråga, då passevolansen ogillades för alla egentligen svenska regementen såsom olaglig. I ett memorial på Riddarhuset gjordes skarpa anmärkningar mot missbruk af passevolansen i Finland. 29 I ett annat 30 klagades, att folket derstädes skulle svultit i hjäl och landet varit tomt och öde, utan Rysslands hjelp och biträde, och att all säkerhet i egendom der försvunnit genom de år 1778 af kammarkollegium faststälda grunderna för det der pågående storskiftet 31 — hvilket likväl gjorde epok i Finlands kultur.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 15 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt