Konungens hemresa

Den 20 Juli anträdde konung Gustaf III återresan till fäderneslandet och var den 29 Juli om middagen vid Warnemünde. Han steg der ombord kl. 8 om aftonen på jakten Amadis, förd af major Frese, passerade den 1 Augusti Kalmarsund och anlände den 2 Augusti till Dalarö, hvarifrån resan fortsattes landvägen till Stockholm.

Huru 1786 års riksdag fans nödvändig, — hvad som omedelbart föregick och efterföljde detta misslyckade försök å konungens sida att närma sig till ständerna — detta skall härnäst blifva ämnet för dessa blad.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt