Kejsar Josef II:s svar på ett konungens bref

»Pisa 117 d. 29 Okt. 1783: Jag är här sedan i går. Jag reser i morgon till Pisa. Man har gifvit mig en superb djurfäktning i den gamla amfiteatern, som existerar sedan Romarena, det bäst konserverade monument från den gamla tiden. Der voro 12,000 personer, och den var ej till hälften uppfyld. Jag har varit omkring alla dagar för att se allt. Ifrån Pisa skall jag skrifva längre. I Innspruck har jag erhållit kejsarens svar. En officer af ungerska adelsgardet har tillfört mig detta bref. 118 Jag har gifvit honom en vacker diamantring. Uti Innspruck har jag dinerat hos ärkehertiginnan Marie, densamma som var i fråga att blifva Ludvig XV:s gemål. Adieu, min k. grefve! Jag väntar De la Grange 119 med otålighet. Staël har berättat mig, att han den 11 hade kommit till Paris. Det är i dag så varmt som i Juni månad. Jag har funnit m:r de Sparre 120 här vid min ankomst, mycket nöjd med sin resa.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt