Inre ställningen före 1786 års riksdag

Gustaf III:s bana såsom dramatisk författare faller i allmänhet inom hvad han kallade sin lyckliga tid. Att han ansåg denna slutad med 1786 års riksdag, har han sjelf offentligen sagt. 175 — Vi återkomma till detta korta, gåtlika, vigtiga, ännu mer genom hvad det förebådade, än i och för sig sjelft betydande riksmöte.

Att mer dervid var tillämnadt, än som kom fram, att den af konungen sammankallades med planer och förhoppningar, som måste uppgifvas, är tydligt nog. Han mötte dervid, i synnerhet hos adeln, en sinnesstämning, som han hos detta stånd minst trodde sig ha förtjent, men som genom åtskilliga orsaker hade mer och mindre spridt sig äfven till de öfriga stånden. Vi låna härom följande samtida anteckning af en man, som vid denna tid uppträder i Gustaf III:s närmare omgifning, hos honom förvärfvade ett betydligt inflytande och var sin konung uppriktigt tillgifven.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 11 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt