Förhållandet till regerande drottningen

Den regerande drottningen befann sig åter i välsignadt tillstånd, såsom man ser af hennes bref till konungen under hans frånvaro. Dessa bref äro korta och enkla, men till handskrift och stafning vida mer vårdade än den öfriga kungliga familjens. Hon varnar konungen att köra så fort, säger sig illamående i följd af sin belägenhet, men att hon bär detta med nöje och »önskar af uppriktigaste hjerta att skänka honom en son, som han skall älska lika mycket som dess mor». 176 Med någon kännedom af drottningens karakter kan man ej annat än anse detta såsom ett bevis, att de höga makarna denna tid voro verkligen försonade. Vid tidningen om konungens sjukdom var drottning Sofia Magdalena mycket orolig. »Skrif i Guds namn blott tre ord: Jag är bättre» — yttrar hon sig i brefvet till konungen den 5 Juli 1780.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 april 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt