Besök hos storhertigen af Toscana

»Jag stannade vid slottsporten och steg upp. Ingen väntade mig. Att jag önskade tala vid storhertigen sade jag till en kammartjenare, som gick in, sedan han frågat mig mitt namn, som jag ej ville säga. Storhertigen 121 kom ut, så enkelt klädd, att jag skulle hafva tagit honom för någon af husets domestiker. Han lät mig stiga in i sitt kabinett och frågade mig hvad jag ville. Då jag ej kände honom, sade jag, att jag önskade se storhertigen. Det är jag, svarade han. Jag kunde ej hindra mig från att skratta och sade, att det var högst angenämt för mig att ha lyckats i mitt projekt att öfverraska honom, och att, i detta ögonblick anländ till hans stater, jag ej velat försumma ett ögonblick att ha det nöjet att se honom. Han syntes surprenerad och sensibel öfver det sätt, hvarpå jag kommit att göra honom mitt besök. Vi samtalade en halftimme, hvarefter han förde mig till storhertiginnan, som ännu ej går ut efter sin barnsäng, men i morgon blifver kyrktagen. Jag mår bra och skall i morgon eller öfvermorgon börja min badkur.»

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt