Afslag på bränvinsbevillningen

Man var stött å ömse sidor och lät förstå det, ehuru konungen i det längsta försökte att visa sig foglig. Äfven propositionen om åtagandet af en bevillning i stället för den införda regala bränvinsbränningen blef utan resultat, då konungen fordrade denna bevillning beständig, men ständerna endast ville åtaga sig den för vissa år, — och Frietzcky's memorial på Riddarhuset satte konungens rätt till någon sådan bevillning i allmänhet i fråga, emedan bränvinsregalet blifvit infördt utan ständernas hörande. 26

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt