En månad på Amphion af Jan af Sillén

Min avlägsne släkting Jan af Sillén (1767-1795) hade i mars 1790, ej fyllda 23, som kapten forslat Gustaf III över Östersjön till Åbo. I maj-juni samma år tjänstgjorde han som adjutant på dennes lustjakt och stabsfartyg Amphion under kriget mot Ryssland. Dagboken avslutas abrupt, sedan Jan förlorat ena ögat och ena armen i en sjöstrid utanför Viborg. Han överlevde det Viborgska gatloppet ombord på ett lasarettsfartyg, men drunknade 1795 i Stockholms ström.

Se även hans fars brev (på franska) till brodern Gustaf, som studerade arkitektur i Rom 1788-1793, och eftermälet i släktträdet.

INNEHÅLL

Utgivarens förord till första upplagan
Jan af Silléns inledning

Utgivarens avslutning
Utgivarens anmärkningar

Jag har scannat in 2:a upplagan från 1915, där språket och stavningen har moderniserats. Originalet förvaras på Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen. /SZ

Amphions akterspegel har restaurerats av konservator Anna Catellani så sent som 2006.

Foto: Maria Ljunggren /SMM.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 juli 2008, lagat en död länk 17 maj 2017.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt