Schröderheims brefvexling om försoning med enkedrottningen

Att försona konungen med enkedrottningen tyckes ock vara ett af det mystiska sällskapets ändamål. Ett förslag; dertill hade skett, troligen genom Schröderheim sjelf, emedan man finner honom lifligt derför intressera sig. Det synes ha gått ut på att förmå enkedrottningen att tillåta hofstallmästaren Munck att blifva medlare mellan henne och konungen och derigenom bevisa oriktigheten af de misstankar, som hon i afseende på honom troddes hysa. Man gjorde detta förslag till konungen, som i början ej tycktes dertill obenägen; men det lemnades outfördt. I brefvet till Schröderheim, Spa den 17 Aug. 1780, yttrar sig Gustaf III derom:

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 5 april 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt