Kronprinsens födelse

Den 1 Nov. föddes en tronföljare, som den 10 följande i dopet, hvarvid rikets ständer voro faddrar, erhöll namnet Gustaf Adolf — Huru vansklig är ej ögonblickets lycka! Huru förvillande det sken den, i synnerhet från höjderna, kring sig sprider! — Riket genljöd af fröjdebetygelser, så öfverflödande, att äfven den olycka, som inträffade vid den offentliga förplägningen. som gafs folket på Norrmalms torg i Stockholm 111, och hvarvid många förlorade lif eller lemmar, ej dämpade den allmänna glädjen. I ett bröst var den från början förgiftad, nämligen i konungens eget. Hans egen mor hade angående detta barns börd yttrat misstankar, hvilka, så inom som utom riket, ej blefvo obekanta. Vi skola tids nog till dem nödgas återkomma. Här må detta yttrande vara nog, att allt visar, det konungen sjelf trodde sig ega rätt att njuta en faders glädje.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 april 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt