Handelns och sjöfartens tillstånd

Borgarståndet aflade också hos konungen under riksdagen genom en särskild deputation sin underdåniga tacksägelse, för det han »under ett svårt i flere verldsdelar utbrustet krig bibehållit freden för sitt rike och derunder, så väl genom verkande biträde till den armerade neutraliteten, som ock genom starka konvojer, stadfästat svenska flaggans anseende och bragt Sveriges handel och sjöfart till en oförmodad höjd».

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt