Riksrådet friherre Fredrik Sparres onåd

En af rådets medlemmar, guvernören för kronprinsen baron Fredrik Sparre, ådrog sig vid samma tid en onåd. Han var en högst punktlig, men inskränkt herre, såsom tillräckligt betygas af hans högst vidlyftiga underdåniga rapporter till konungen angående sin höga elev. Konungen, efter ett i Juni månad hållet läger å Ladugårdsgärdet, der gardets missnöje gjorde honom nytt bekymmer, ämnade företaga en resa till Finland, hvilken han sedan några år nästan årligen gjorde. Den unge kronprinsen skulle dervid vara honom följaktig, men med tyst förbigående af prinsens guvernör riksrådet Fredrik Sparre; som derför lät i rådsprotokollet anteckna, att, om han blef hemma — »det icke skedde på hans derom gjorda underdåniga anhållan, utan på k. m:s egen nådiga befallning»; och i följd af sin åberopade »responsabilitet för fäderneslandet» kunde han icke förmås att låta denna anmälan utgå. Han nedlade efter konungens återkomst guvernörsembetet, men fortfor att räknas ibland rådet till rådkammarens upplösning 1789.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 16 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt