Förlagets förord 1876

För denna nya upplaga af de Gustavianska papperen hafva de i Upsala universitets bibliotek förvarade originalhandlingar, hvilka förf. åberopat, blifvit jämförda, och på grund deraf, äfvensom af andra autentiska källor, några faktiska rättelser här och der blifvit vidtagna. De flesta äro obetydliga, angå data på bref eller förbigångna ord samt kunna till en stor del anses såsom vanliga korrekturändringar. Ett par mera väsentliga rättelser, som icke kunna anses tillhöra denna klass, bifogas vid slutet. [Här inlagda i texten med hänvisning. /SZ]

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 mars 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt