Erbjuden äfven åt riksmarskalken grefve G. Gyllenstjerna, som afslår den

Ny fråga om utdelande af denna värdighet synes ej ha uppstått förr än år 1787. Konungen upplifvade detta år det gamla riksdrotsembetet och utnämde dertill grefve Karl Axel Wachtmeister, som derigenom tog platsen af riksmarskalken grefve Göran Gyllenstjerna, förut den äldste i rådet. Grefve Gyllenstjerna ansåg upplifvandet af ett embete, som medförde företräde för riksrådsvärdigheten, svårligen förenligt med regeringsformen och begärde sitt afsked. Konungen lät göra honom enträgna föreställningar mot detta steg och upprepade dessa, då grefvens opasslighet ej tillät ett personligt samtal, i ett egenhändigt bref, utan att han kunde förmås till att mer än på några månader uppskjuta utförandet af sitt beslut. Under tiden lät konungen erbjuda grefve Gyllenstjerna ett furstediplom. Schröderheim, som nytjades i dessa underhandlingar, har förvarat den biljett, i hvilken den gamle rådsherren meddelade sitt svar till honom. Den lyder: »Det är förlåtligt, att jag ej sansade mig i allt i en så kort stund. Ber derför T. vara så god och på vederbörlig ort anmäla, att jag ej annat kan än anse såsom en onåd, om någon förändring sker i det stånd, hvari jag är född, lefvat och tänker dö. Vale et fave! G. G.»

Sedan Axel Oxenstierna nekade att emottaga den af Kristina honom erbjudna hertigtitel, är här den andre svenske ädling, som undanbedt sig furstlig värdighet.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 maj 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt