Släktträd för familjen Zenker

Josef af Sillén 1819 - 1898

Josef Julius af Sillén, född i Stockholm den 14 mars 1819, gift den 29 oktober 1853 med Hilda Fredrika Clara Upmark (f. 3/10 1829 på Hammar i Västerhaninge s:n, d. 31/1 1892), död den 23 augusti 1898 i Enköping. Furir 1837, Underlöjtnant 1839, Löjtnant 1845, Kapten 1856 i Västmanlands regemente. Överbefälhavare för Köpings stads och Åkerbo härads frivilliga skarpskytteförening 1862 - 1866. Riddare av Svärdsorden 1865. Majors avsked 1871. Ägde Skoftesta, Köping 1851 - 1892.

Se dödsannons.

Barn:

Märta Z. skriver: När hans son Julius rymde hem från läroverket i Västerås, skjutsades han omedelbart tillbaka till skolan.

När dottersonen Johannes Swenson konfirmerades, testamenterade Josef sin bibel till honom. Inger Thorncrantz har den nu i sin ägo och har mycket älskvärt förmedlat anteckningar i den:

Min fader var Krigsrådet, Georg Axel af Sillén, född 1773 [sic] och död i Stockholm 26/6 1858 och är begrafven på nya kyrkogården, och min moder var den vackra Sofia Dorotea Brandberg, född i Falun 1778 och död i Stockholm 12/5 1861, begrafven på Solna kyrkogård som min broder Gustaf. Vi voro Tolf syskon, deraf flera dogo såsom små barn. De andra voro:

 • Sonen, Johan Georg, tillförordnad Kronofogde i Nyköpings Län, död 1844 [sic] och begrafven i Nyköping.
 • Sonen, Lars August, var Löjtnant vid Jemtlands Jägare, gifte sig med en Nemdemansdotter och tog afsked och blef Jordbrukare. Han afled vid 82 års ålder 12/1 1893 och är begrafven i Sundsjö i Jemtland. De hade en son, Georg August, som var Jägmästare och dog i Bollnäs, efterlemnade enka, född Oldberg, samt en son, Gustaf Theodor, sjöman, som dog 1888 i Stavanger i Norge, 21 år, och en dotter, Signe Helena Christina, gift med Länsman von Kjöling i Alfta.
 • Dottern Dorotea Eleonora, ogift, född 1814.
 • Sonen, Gustaf Otto Probus, Landssekreterare i Stockholms Län, född 1817 och död i Stockholm 1859, begrafven i Solna kyrkogård. Hans efterlemnade maka är Oktavia Wilhelmina Helin, född 1831, och deras barn äro Sofia Elisabet född 1851, Hildur Maria född 1853, Axel Probus, landtbrukare, född 1856, Herman Gustaf, Kapten vid Flottan, född 1857, och Josef Otto, född 1859, Löjtnant vid Wästgötadals Regemente.
 • Sonen, undertecknad, Josef Julius af Sillén, född 14/3 1819, blef 1837 anstäld som Fourir vid Westmanlands Regemente och erhöll derifrån afsked 1871 som kapten och Kompanichef för Strömsholms Kompani och blef nämnd till Major i armén, ägde och bebodde Skoftesta i Köpings Socken från 14/3 1850 till 1/9 1892, och när gården försåldes hade den från att vara en svårt ful egendom blifvit en rätt vacker och treflig. Min kära oförgätliga maka var Hilda Fredrika Clara Upmark, född i Westerhaninge 1829 och död på Skoftesta 31/1 1892, och är begrafven i familjegrafven på Bro kyrkogård. Vi hade fyra barn: Doktorn och Lektorn i Strengnäs, Axel Julius, gift med Wendela Terserus, och de hafva haft barnen Märta, Axel Josef, Elof Josef och Walborg som är död. Min dotter Hilda Ellen, född 1856, var gift med Norske Kammarherren Carl Christian Conrad Ruge 1877 och död i Christiania 30/4 1888 och der begrafd. De hade barnen Emmerentze, Otto, Herman samt en son död. Min dotter Hildegard Clara Sofia född 1858, gift 1880 med Kyrkoherden i Irsta Carl August Svenson. Deras barn äro Johannes Karl Hakon, Ellen, Hilding, Gustaf och Yngve. Och en son, Gustaf Josef, afled vid två års ålder 1861, mitt och min hustrus yngsta barn.
 • Dottern, Josefina Axelina, född 1823 och
 • Sonen Clas Theodor, död vid 20 års ålder.
 • Min Svärfar var Kronofogden och Assessorn Gustaf Upmark, Sotholms fögderi af Stockholms Län, död många år före mitt gifte, och hans andra maka var min Svärmor, Clara Margareta Upmark, född Sköldberg, och hade han med sin första hustru två söner, Revisoren Maurits Upmark och Majoren Otto Upmark och sex döttrar och med min svärmor, döttrarna Johanna Julia och Hilda Fredrika Clara, och äro min Svärmor, min svägerska, min hustru och vår lilla son Gustaf Josef, alla jordade på Bro kyrkogård.

  Köping den 20 Augusti 1896. Josef Julius af Sillén.

  Med bibeln följer en hälsning till Johannes:

  Dig min dotterson Johannes Swenson, testamenterar jag i dag, din konfirmationsdag i Irsta kyrka, den heliga skrift i två delar, gamla och nya testamentet, att efter min död mottagas såsom ett minne från din Morfar och med alvarliga önskan, "befalla Herranom din väg och hoppas på Honom, ty Han skall väl görat." Fördenskull gör icke du likasom så många andra; låt den icke stå på hyllan full med damm, obegagnad, utan läs den flitigt till tröst och sinnesstyrka under vandringen genom jordelifvet, så får du frid i din själ och efter döden salighet hos Gud i himmelen.

  Irsta Kyrkoherdegård den 15 Augusti 1896.

  Josef Julius af Sillén

Josef af Silléns familjegrav.
  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 mars 2018.
Ellen af Sillén 1858 - 1924 Hildegard af Sillén 1858 - 1924 Sophia Dorothea Brandberg 1778 - 1861 Julius af Sillén 1854 - 1924 Hilda Fredrika Clara Upmark Georg Axel af Sillén 1772 - 1858
Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt