Vår tvist med Svea ekonomi och Bertmarks förlag
Det här bokverket är helt okänt för oss. Ändå påstår Svea ekonomi att vi beställt det och erhållit det. De vägrar att visa något avtal.

Någon gång kring millenieskiftet hade vi en brasiliansk fest hemma. En av gästerna, en ytligt bekant landsman till Araguacema, kom ut i köket när hon just höll på med matlagningen och var stressad. Han hade nyligen blivit säljare hos Bertmarks förlag och bad henne köpa en bok för att hjälpa honom på traven. Hon gick med på det och skrev på en beställning utan att läsa igenom den. Araguacema lider av dyslexi och läser ännu idag inga böcker på svenska. Gissa om hon kände sig sviken när det efter några veckor visade sig att hon skrivit på ett abonnemang!

Hon sade med min hjälp upp abonnemanget, vilket lyckades såtillvida att vi inte längre fick några böcker. Däremot fortsatte fakturorna att ansamlas. Vi vägrade givetvis att betala, men enligt förlaget hade vi inte någon ångerrätt.

Hur det gick? Ja i april 2018 försökte jag komma till en uppgörelse för att bli av med denna gamla surdeg. Jag erbjöd mig att betala "kapitaldelen" av den senaste fakturan på villkor att de helt avskrev sin fordran. Svea ekonomi skickade en faktura på det erbjudna beloppet och jag betalade. Men några veckor senare kom ett nytt kravbrev! De påstod att det fanns ett andra abonnemang, vilket är ett rent påhitt! De vägrar att styrka påståendet.

Se hela e-korrespondensen nedan. De äldsta e-breven nederst. (Handläggarens namn maskerat.)

Det verkligt obehagliga med abonnemang och avbetalningsköp är att de främst drabbar svaga och utsatta grupper: personer som inte förstår eller ens bryr sig om att läsa "det finstilta", eller som inte klarar av att räkna ut den verkliga kostnaden, eller som är allmänt lättövertalade. - Just say no!

Ni vet väl förresten varför jurister skonas vid hajattacker mot människor? - Kollegial respekt!

Här några andra omdömen om Bertmarks, som jag stötte på i förbifarten.


From: NN
Sent: 19 September, 2018 14:23
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Vi har ingen skyldighet att spara underskrivna avtal om utslag har utfärdats. Skulden vidhålls i sin helhet och om ackordet inte betalas innan 2018-09-30 kvarstår totalskulden.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 14 september 2018 18:19
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej!

Låt mig sammanfatta:

Jag erbjöd nyligen en slutbetalning för min frus gamla skuld för ett oönskat bokabonnemang med det uttryckliga förbehållet, att jag "vill ha saken ur världen" och att "ni helt avskriver er fordran". Som svar skickade ni en faktura på det överenskomna beloppet och jag betalade utan att ana att det låg en hund begraven. Helt överraskande kom det sedan ytterligare en faktura med ett annat ärendenummer. Du får ursäkta om jag tappat all tillit till er affärsmoral.

Jag har framfört min mycket rimliga begäran om att med min frus fullmakt få ta del av kontrakt, eftersom min fru hävdar att hon bara ingått ett abonnemangsavtal, medan ni påstår att det finns två, som ligger till grund för två separata krav. Du svarar att ni inte är skyldiga att göra det och viftar i stället med kronofogden och utmätningshot. Nåväl, jag är inte skyldig att betala. Du påstår att kronofogdens utslag ligger till grund för ärendet. Men det är väl kontrakten som i sin tur ligger till grund för kronofogdens utslag?? Varför vill ni inte visa kontrakten, särskilt om det finns två? Ligger det någon hund begraven där också?

Jag kan se två alternativ:

1. Ni bevisar att min fru tecknat två separata abonnemang. I så fall betalar jag åt henne enligt ackordet.

2. Ni fortsätter att avvisa beviskravet. Då får ärendet löpa vidare som hittills, kanske till döddagar. Eventuellt lägger jag ut hela vår korrespondens (med Ditt namn maskerat) på min välbesökta webbplats "androm till varnagel".

Hälsn!
/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 14 September, 2018 14:19
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Då det finns ett utslag så är vi inte skyldiga att uppvisa något kontrakt eller fakturakopia. Det är utslaget som ligger till grund för ärendet. För undvikande av utmätning föreslår jag att Ni betalar föreslaget ackord.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 14 september 2018 14:11
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

NN,

Det är inte kronofogdens utslag jag begär, utan det eller de ursprungliga avtalet/avtalen. Ni påstår att det finns två abonnemangsavtal, min fru säger att hon bara skrivit under ett, dessutom genom bedrägligt förfarande av förlagets agent.

/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 14 September, 2018 13:56
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Jag har tidigare skickat kopia på utslaget som är utfärdat.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 14 september 2018 13:52
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej!

Ingen dokumentation - ingen betalning.

/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 14 September, 2018 13:30
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Det finns eller fanns 2 abonnemang nu återstår det ett. Vi står fast vid vårt erbjudande att betala 1 580 kronor senast 2018-09-30 för ett avslut. Vid utebliven betalning förfaller uppgörelsen och ärendet kan komma att skickas till Kronofogden för verkställighet.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 14 september 2018 13:27
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej!

Eftersom hon bestämt hävdar att hon bara skrivit på ett abonnemang, vore jag tacksam om Du dokumenterar hur det ligger till.

Hälsn!
/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 14 September, 2018 13:00
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Att hon inte har några krav per idag menas att det inte finns några fodringar gentemot henne hos Svea Inkasso AB. Hon startade 2 separata abonnemang hos Bertmarks förslag varför det är uppdelat på 2 skulder.

Skulden är fastställd hos Kronofogdemyndigheten och skall betalas.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 8 september 2018 14:23
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej NN,

Det låter som att ni inte har några fler dolda krav, men vad innebär de inskjutna "per" och "i vårt system"? Det låter för mig som ett s. k. "orent" besked. Har ni några krav utanför ert system?

Jag avvaktar svar på mina tidigare frågor om hur och varför det avbrutna abonnemanget konverterades till två separata krav knutna till två specifika bokverk.

Min fru hävdar bestämt att hon inte mottagit någa böcker, och jag har inte heller något minne av att vi skulle ha gjort det. Inte heller har vi trots flitigt letande funnit dem. Men när jag googlar på "djur i natur" + "Bertmarks" och därefter väljer Images, finner jag en hel serie böcker, som ingen av oss känner igen. Kanske ni i själva verket vägrade att låta henne avsluta abonnemanget men respekterade hennes önskan om att inte tvingas mottaga oönskade böcker? "Kapitalkostnaden" 1783 kr tyder på att ni debiterat en hel bokserie?

Jag är säker på att ni sparar all dokumentation för pågående ärenden och begär att ni bringar klarhet i detta.

Vänligen,
/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 5 September, 2018 13:29
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Om Ni betalar på vår uppgörelse, totalt 1 580 kronor så finns det per idag inga ytterligare krav i vårt system gällande [personnummer].

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 5 september 2018 13:26
Till: NN
Ämne: Re: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej NN,

Bifogar fullmakt.

F. ö. berättade Araguacema idag hur det olycksaliga abonnemanget kom till. Vi hade en brasiliansk fest hemma, och hon hade som värdinna mycket att göra i köket. Då kom en av de brasilianska gästerna in och undrade om hon kunde hjälpa honom genom att köpa en bok. Han hade just blivit säljare hos förlaget. Av sitt goda hjärta skrev hon snabbt på beställningen där han pekade, stressad som hon var, utan att förstå att det rörde sig om ett abonnemang.

Hälsningar,
/Stefan Z.


From: NN
Sent: 4 September, 2018 10:42
To: Stefan Zenker
Subject: SV: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

På grund av sekretess så ber jag Ni inkommer med en fullmakt att Ni får insikt i hens skuldbild.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 4 september 2018 10:40
Till: NN Ämne:
Re: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej igen!

Jag angav bara ett ärendenummer därför att jag bara var medveten om ett ärende. Ni borde ha förstått att "få saken ur världen" och "helt avskriver er fordran" för mig innebar just detta, inte att bli av med ett delkrav! (Eller ni kanske förstod just det?)

Kan Du bekräfta att det inte finns något ytterligare krav utöver rubricerade ärende (dvs det där ni nu begär 1580 kr)?

Hälsningar,
/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 3 September, 2018 14:04
To: Stefan Zenker
Subject: SV: Ärende 9412691-5453-81

Hej,

Mailet Ni skickade till oss 2018-05-02 angav Ni bara ett ärendenummer varför ett ackord enbart träffades gällande det. Pga sekretess får vi inte upplysa om andra skulder eftersom mailet inte innehöll någon fullmakt. Skulden 9412691-5453-81 fanns vid detta tillfället i vårt system.

Fakturan som är betald avsåg en faktura från 2004-01-09 gällande djur i natur med ett kapital om 1 783 kronor som vi träffade en uppgörelse i. Fakturan som ligger obetald avser en faktura från 2004-01-01 gällande Respons årsbok med ett kapital om 780 kronor, kostnader om 1 300 kronor och ränta om 1 064 kr idag. Ackordet som vi erbjuder gällande detta ärende är 1 580 kronor där vi valt att skriva av lite kostnader samt ränta. Skulden är som du vet fastställd via Kronofogden och således för sent att överklaga.

För ett avslut erbjuder vi nu en uppgörelse gällande detta med betalning senast 2018-09-30.

NN


Från: Stefan Zenker
Skickat: den 3 september 2018 13:45
Till: NN
Ämne: Re: Ärende 9412691-5453-81

Hej NN!

Tack för svaret, även om det inte var till stor hjälp. De svar jag vill ha gäller:

1. Om Du själv var medveten om att det förelåg ytterligare krav, när vi ingick vår överenskommelse? Just det kan väl knappast omfattas av sekretess? Mitt erbjudande baserades ju uttryckligen på att "jag ville få saken ur världen" och "att ni helt avskriver er fordran". Jag anade inte oråd, utan ville bara försäkra mig om att saken verkligen därmed var ur världen! Jag gissar att Du var ovetande.

2. Hur det gick till när det oönskade och uppsagda abonnemanget förvandlades till minst två separata krav? Jag var ju själv behjälplig vid uppsägningen. Hävdar ni att min hustru har skrivit på något ytterligare avtal i samband med uppsägningen eller senare? Vill ni i så fall vara vänliga att presentera dessa?

3. Hur de "kapitalkostnader", som ligger till grund för kraven, förhåller sig till priserna i reguljära bokbutiker för samma böcker? Bakar ni in några andra kostnader?

4. Hur det kan komma sig att ni erbjuder ett mera ofördelaktigt ackord för det senaste kravet än det som jag föreslog, och som ni accepterade, för det ursprungliga.

Om det hjälper era jurister om samma frågor i stället ställs av min hustru, kan jag be henne underteckna ett brev med samma innehåll.

Vänliga hälsningar,
/Stefan Zenker


From: NN
Sent: 3 September, 2018 9:09
To: stefan.zenker@brevet.se
Subject: Ärende 9412691-5453-81

Hej, Bifogar härmed kopia på vårt brevsvar daterat 2018-07-13.

Med vänlig hälsning
NN


From: Stefan Zenker
Sent: 2 September, 2018 9:41
To: ebv@sveaekonomi.se
Subject: Att: NN

! This message is High Priority.

Hej NN!

Vill påminna Dig om att jag väntar på ett svar på nedanstående meddelande, som kanske fastnade i semesterstiltjen?

Fanns det verkligen två separata avtal? Om inte, hur gick det till när Ni delade upp skulden i två delar?

Vänliga hälsningar!
/Stefan Zenker


From: Stefan Zenker
Sent: 11 July, 2018 17:03
To: ebv@sveaekonomi.se
Subject: Att: NN

Hej NN!

Som Du kanske minns, accepterade Svea Inkasso mitt erbjudande att betala kapitaldelen 1783 kr av Araguacemas urgamla skuld till Bertmarks Förlag, ert ärendenummer 9416572-1854-81, och trodde att saken därmed var ur världen. Se nedan. Döm om min förvåning när det idag kom en ny faktura på 3135 kr! Jag tog för givet att Du glömt att makulera ärendet och kontrollerade för säkerhets skull att den överenskomna inbetalningen var registrerad hos Handelsbanken.

Sedan råkade jag se att fakturabeloppet 3135 kr inte stämde med den gamla skulden, och att det rör sig om en annan bok än den förra. Så vitt jag vet har Araguacema bara skrivit på ett avtal, som avslutades så snart hon upptäckte att det gällde ett abonnemang och inte en enskild bok.

Jag känner mig grundlurad. Jag har i god tro ingått en uppgörelse om slutbetalning av Araguacemas skuld, och så kommer den här överraskningen! Ni eller Bertmarks Förlag har tydligen passat på att dela upp Araguacemas skuld på minst två olika ärendenummer, och detta utan att informera mig i samband med vår uppgörelse. Den här senaste kallas 9412691-5453-81 och gäller “Respons Årsbok”, en bok som jag aldrig har sett och som Araguacema aldrig skulle komma på att beställa.

Har Du verkligen varit medveten om detta trick?

Vänliga hälsningar!
/Stefan Zenker


From: Stefan Zenker
Sent: 28 April, 2018 9:51
To: ebv@sveaekonomi.se
Subject: Ert ärendenummer 9416572-1854-81

Hej!

Förra året ringde ni till min fru 630926-0484 Araguacema Zenker för att diskutera en gammal fordran, som ni övertagit från ett bokförlag för bortåt 20 år sedan. Hon hänvisade till mig, men jag avböjde att ta emot samtalet.

Min fru är född i Brasilien, talar fortfarande dålig svenska, och lider av dyslexi. Vi gifte oss 1992 och fick två barn. 1998 fick hon en svår cancersjukdom, varvid magsäcken och mjälten avlägsnades. Hon fick bestående besvär [utelämnad beskrivning] och har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden, utan är fortfarande "hemmafru". Hennes enda inkomst är halv sjukpension.

Bakgrunden till skulden är att hon hade en ytligt bekant landsman, som fått ett arbete som försäljare för bokförlaget. Hon ville hjälpa honom genom att köpa en bok och skrev på ett avtal utan att läsa det eller förstå det. Det visade sig till hennes bestörtning vara ett abonnemang. Jag lyckades hjälpa henne att komma ur abonnemanget, men hon satt kvar med skulden för bokköpet och kanske ytterligare någon bok. Som Ni kanske förstår, blev jag ganska vred över hennes obetänksamhet och vägrade att stå för fiolerna. Tänkte att det kunde vara nyttiga lärpengar för henne. Hon läser själv inga böcker.

Era återkommande kravbrev är en källa till irritation, även om jag brukar kasta dem oöppnade. Jag vill nu få saken ur världen, dock utan att belöna vare sig förlaget eller er egen motbjudande affärsidé. Jag är därför villig att betala kapitaldelen av skulden, 1783 kr, mot att ni helt avskriver er fordran.

Vänliga hälsningar,
/Stefan Zenker

Senast ändrat eller kontrollerat den 23 september 2018.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt