Frestavägen - Sollentuna centrum (3 alternativ)

Alternativ 1 - Västervägen/Pionvägen

Inte den närmaste, men den väg jag brukar ta. Mindre biltrafik tätt inpå än i alternativ 2.

Alldeles efter tunneln under Danderydsvägen sväng till höger uppför backen och cykla västerut parallellt med Danderydsvägen. Strax före rondellen dyker cykelbanan ner under Sollentunavägen. Passera OK-Q8-macken. Fortsätt västerut parallellt med nya vägen mot Häggvik (plank på höger sida).

Sväng åt vänster in på Västervägen. Följ den förbi hyreshus t. h. och radhus t. v. tills den mynnar i en T-korsning med Linnés väg. Sväng vänster in på Linnés väg och strax därefter snett åt höger in på Pionvägen. Kör den en lång bit rakt fram. Lugnt villaområde. Vägen smalnar till en cykelbana och vidgas åter, nu med namnet Jupitervägen. Sväng åt höger några tiotal meter och sedan in på cykelbana åt vänster. Den vidgas småningom till Turebergsvägen, med cykelbana på vänstra (östra) sidan, och mynnar ut vid busstorget på norra sidan centrum. Cykelparkering vid Kommunhusets västra gavel.

Alternativ 2 - Sollentunavägen

Den kortaste vägen, men längs trafikerad bilväg. Flera gatukorsningar.

Efter tunneln under Danderydsvägen, fortsätt rakt fram. Korsa Djupdalsvägen (försiktigt!) och fortsätt förbi badmintonhall och simhall. Sväng åt höger och korsa en gata just före parkeringsplatsen, som passeras åt höger. Cykelbanan fortsätter västerut och går i tunnel under Sollentunavägen. Sväng vänster efter tunnel och kom upp på Sollentunavägens cykelbana på dess västra sida. Sedan fortsätter man den tills den tar slut (korsar först Hagvägen och Linnés väg) efter Johanssons skola. Kör in på Sofielundsvägen, som leder fram till Turebergsvägen, Bygdevägen och parkeringsplatsen/busstorget norr om Kommunhuset. Cykelparkering vid Kommunhusets västra gavel.

Alternativ 3 - Edsviken

En lite längre väg längs Edsvikens strand. Slutar vid Aniara-torget, alltså i södra delen av centrum. Som alternativ 2 fram till parkeringsplatsen vid Simhallen, som åter passeras till höger, alltså med parkeringsplatsen på vänster sida. Sväng åt vänster innan Du kommer till tunneln, korsa Landsnoravägen (försiktigt!). Sväng åt vänster in i parken just vid infarten till Edsbacka krog. Håll sedan åt höger, åk över en bäck ned mot stranden. Följ strandkanten söderut (grusväg). Fortsätt längs stranden en bra bit ända tills cykelvägen tar slut och Strandvägen svänger 90 grader åt höger. Lång uppförsbacke. På backkrönet i höjd med Edsviksvägen sväng snett åt höger och ta cykelvägen som dyker ner i en tunnel under Sollentunavägen. Man kommer efter en cykelvägskorsning omedelbart efter tunneln (försiktigt!) upp vid Aniaraplatsen söder om gallerian vid Star Hotel och biblioteket. Här finns cykelparkering.

Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 13 september 2017.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt