www.zenker.se

Hur man "blurrar" ett ansikte (gör suddigt) med gratisprogrammen Irfan och Microsoft Paint.

Steg 1. Kopiera ursprungsbilden till Din arbetskatalog. Spara den som a.jpg.

a.jpg

 

Steg 2. Öppna a.jpg i Irfan. "Blurra" hela bilden genom att använda Image/Effects/Blur upprepade gånger tills Du är nöjd med resultatet. (Flera andra val, inkl. Pixelize, finns under Image/Effects.) Spara den suddiga bilden som b.jpg.
b.jpg

 

Steg 3. Öppna a.jpg i MS Paint (finns under "Tillbehör" i Windows). Fördubbla (minst) bildens höjd (i Bild/Attribut). Spara bilden som aa.jpg.

Steg 4. Öppna b.jpg i MS Paint. Använd Redigera/Markera allt, till att markera hela bilden. Högerklicka och kopiera. Bilden ligger nu i buffertminnet.

Steg 5. Öppna aa.jpg i MS Paint. Högerklicka och Klistra in. Ursprungsbilden högst upp i aa.jpg täcks nu av den suddiga bilden. Dra den suddiga bilden längst ner i aa.jpg, varvid ursprungsbilden avtäcks högst upp. Klicka utanför bilden och spara resultatet som aa.jpg (varvid den tidigare versionen skrivs över).

Se bilden till höger.

aa.jpg

Steg 6. Använd "förstoringsglaset" i MS Paint-menyn till att förstora bilden, så det blir lättare att rita in det område som ska flyttas från den suddiga bilden till ursprungsbilden. Välj "lasso"-verktyget (högst upp till vänster i menyn) och transparens-moden (längst ner i menyn).

Steg 7. Använd "lasson" högst upp till vänster till att markera området. När Du har ringat in det, dra området (ser ut som en rektangel, men i transparens-mod omfattar det bara det valda området) till ursprungsbilden högre upp och placera det där det hör hemma.

Steg 8. Ev. behöver man mjuka upp konturen runt det suddiga området, så det ser mera naturligt ut än jag har lyckats göra det. Gör det genom att förstora bilden i MS Paint and använda ritverktygen pixel för pixel.

Spara resultatet.

 

 

Selecting the blurred area in aa.jpg.

Steg 9. Beskär bilden så att bara den övre halvan blir kvar. Spara som c.jpg.

c.jpg
Last edited or checked March 12, 2010.