Brev frĺn Erik af Sillén, sannolikt i oktober 1954
Odaterat. Troligast från september eller oktober 1954 att döma av innehållt. /SZ

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 25 september 2014.