www.zenker.se

Brev och bilder från 1926

Januari 1926 Februari 1926 Mars 1926 April 1926 Maj 1926 Juni 1926
Juli 1926 Augusti 1926 September 1926 Oktober 1926 November 1926 December 1926

Erik, Per och Märta omkring 1926.
Erik, Märta och Per på promenad med faster Märta i Strängnäs och mamma Gunhild.
Per, Märta och Erik af Sillén i salongen på Salta ca 1926.

Juli 1926

Nedan bilder från en bilfärd till Västkusten juli 1926 i Hennings nya bil. Deltagare: Henning Tiblin och hans syster Gunhild af Sillén samt Signe Andersson.

 

Augusti 1926

Märtas beskrivning av bilfärd till Dalarna 31 juli - 2 augusti 1926
Bilfärd till Dalarna i två bilar tillsammans med Wiberg-släkt. Sophie Wiberg med sönerna John och Ernst i den främre bilen; Elvira, Henning och Märta i den bakre.
Vid Gustaf-Vasa-statyn i Mora. Fr. v. Elvira Tiblin, Sophie Wiberg, John Wiberg, Ernst Wiberg, Märta af Sillén (g. Zenker), Henning Tiblin. (Tack Kristina Wiberg!)
Vid monumentet över Johan Olof Wallin vid Stora Tuna kyrka. Främre raden fr. v. John Wiberg, Sophie Wiberg, Elvira Tiblin, Henning, Tiblin. Bakre raden Märta af Sillén och Ernst Wiberg. (Tack Kristina Wiberg!)

Oktober 1926

Syskonen af Sillén hösten 1926.

December 1926

Brev från Helene Zenker till Gunhild af Sillén

Leipzig, den 19 dezember 1926

Kära Tant Gunhild!

Nu är det en så lång tid, sedan jag skrev sista gången och jag är alldeles rädd att Ni kunde tänka, att jag glömde Er. Men det är bara skolan som låter mig ingen tid att skriva. Jag ber så mycket om förlåtelse att jag teg så länge, jag tror nästan fyra månader. Först vill jag tacka Er för alla brev som jag fick av Tant och också av Märta. Jag blev så glad när jag läste dem. Sista brevet av Märta som var på tyska, var förvånande. Hon är ju duktig att läsa så ivrig tyska språk. Ja, hon måste värkligen komma hit en gång när hon är större, att prata tyska.

Att Ni hade en så vacker sommar, gläder mig mycket. Dessa resor i bil till Göteborg och till Dalarne måste ju ha varit vackra. - Vet Tant, att jag vore så glad, när jag läste i brevet, att jag får komma till Er när jag får sluta skolan. Får jag värkligen? Om det vore sant, vore det förskrackligt skönt. Jag har ofta en stor längtan till Er alla i Sverige. Det är ju så skönt att vi icke förlorade förbindelsen tillsammans. En väninna av mig, som har varit i Grillby också 1920-21, skall också komma till Sverige i nästa sommar. När jag har gjort min examen till påsk, vill jag först bliva hemma en månad kanske. Sen skall jag gå till Dresden där måste jag lära mer, ty jag vill bliva lärarinna för hushåll. Och det är nu så, att man måste studera riktigt fyra år, nästan lika som på universitetet, mycket naturvetenskap. Men då har vi naturligtvis ferier lika som på universitetet, också lika lång i sommaren, och om jag torde komma då i augusti till Er, det skulle vara outsägligt skönt. Men det är naturligtvis bara, om jag inte störar Er. Hur skulle det vara roligt, att få se oss åter igen. Jag hoppas också att jag kan hjälpa Tant i huset och med barn.

Nu vill jag önska Er en glad jul med mycken glädje och hälsa. Jag ville så gärna göra ett handarbete för Tant, men det är alldeles omöjligt, ty jag måste ha hela tiden för skolan nu. Vi glädja oss så mycket i tanken på jul, ty vi äro då alla tillsamma, också min stora syster och hennes fästman fira sista julen med oss. I nästa mai kanske vilja de gifta sig. Då blir det lugn här hemma, när jag också lämnar Leipzig, bara min lille bror och min lilla syster äro sedan hemma.

Men nu måste jag sluta.

Glad jul önskar Eder tacksamma
Helene

Många, många hälsningar till alla!

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 31 januari 2018.