www.zenker.se

Brev och bilder från 1917

Januari 1917 Februari 1917 Mars 1917 April 1917 Maj 1917 Juni 1917
Juli 1917 Augusti 1917 September 1917 Oktober 1917 November 1917 December 1917

Januari 1917

Brev från Carl Swenson till Elof af Sillén den 15 januari 1917

Käre Elof!

Johannes skickade i förra veckan till mig en av sina tjäruppköpare i Jörn med begäran, att jag skulle söka förhjälpa honom att få köpa några vagnslaster foderhavre.

Mannen heter J. A. Karlsson, han har en stor, mycket solid affär i Kolonialvaror samt handlar dessutom med tjära, träkol m. m.

Emellertid håller hela affärslivet däruppe att avstanna av brist på Kraftfoder åt dragarna.

Har Elof någon havre till avsalu för egen del och dessutom kanaler till andra jordbrukare, som kunna sälja havre, så vore en vagnslast havre från Enköpingstrakten synnerligen välkommen. Skriv svar omed. Låt även Axel få en påstötning om saken.

En järnvägsvagn lastar 10 à 12 000 kg. Priset 20 öre samt för utsädesvaru 22 öre.

Johannes plägar få 1000 tunnor tjära från J. A. Karlssons aktiebolag i Jörn och är således mycket intresserad för anskaffande av Kraftfoder åt hästarna i de norrländska bygderna, där nöd står för dörren, fastän arbetsförtjänsten i skogarna är obegränsad, och penningar finnas i överflöd.

Här har Maximipriset vållat stor skada och än värre blir det, om staten nödgas ingripa genom beslagtagande även av de överskott av vårsäd, som på flera håll finnas hos jordbrukarna.

Räddningen för Norrland torde vara att staten förmedlar billigare Kraftfoder åt lantmännen, såsom nu lärer vara under överläggning hos våra förmyndare och styresmän.

Hjärtliga hälsningar från oss alla genom tillgivne

farbror Carl

Irsta, Västerås
19
15
1
17

 

Bilder från 1917:

 

Till vänster mormor Elvira med Märta på verandan.

Juli 1917

Brev från Wendela af Sillén f. Terserus till Gunhild af Sillén den 20 juli 1917

Strengnäs d 20 Juli 17.

Kära Gunhild!

Endast några ord, för att fråga huru det går med eder resa hit? Det var bra tråkigt ni ej fick någon Häst, när ni ville komma. Men jag tror nästan det är bättre öfver Stockh, ty utaf att Hästarne äro så magra så köra de så oändtligen långsamt. När jag reste sist, så blef de ricktigt ängsliga för jag aldrig kom. Nu äro ni alla, så oändeligen välkomna alla dagar utom Onsdagen och thorsdagen den 25te och 26te, då mangla vi och stryka. Men jag förbehåller mig ingen, eldlåning, utan ni skola vara och plocka bär i flera dagar. Lillan blir säkert förtjust, att få vara i Strengnäs.

Huru må de många kycklingarna? Mina fattiga må bra. Äggen kosta nu 3,20 i butikerna (Skånska ägg). Blef det några Anklingar? Fru Brattström har börjat slaggta ned sina redan.

Jag sänder nu en annons på Getter, det vore nog bra både för Lillan och Elof, tänk på det. De äro ej dryg födda. Har ni fått någon Elof? jag sänder äfven annons på sådan. Nu adjö, helsa alla, ifrån oss alla. I dag hade mina syskon som voro tvillingar varit 59 år gamla, jag mins så väl då de föddes. Förlåt slarfvet beder gamla Svärmor

Wendela

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 29 maj 2013.