www.zenker.se

Brev och bilder från 1905

Januari 1905 Februari 1905 Mars 1905 April 1905 Maj 1905 Juni 1905
Juli 1905 Augusti 1905 September 1905 Oktober 1905 November 1905 December 1905

Maj 1905

Elof af Sillén ca 1905.
Troligen ett konfirmationsporträtt (han konfirmerades 1905).

Augusti 1905

Brev från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 16 augusti 1905 [då mottagaren var 15 år och avsändaren ännu ej fyllt 15]

Ramnäs d. 16. 8. 1905

Käre herr skald!

Tackar så mycket för det artistiska brefvet med alla de vackra ritningarna. Jag kände bara igen Marström af alla karikatyrerna. En af dem vill jag inte känna igen. Det är riktigt nedrigt!

Du både törs, bör och skall låta mig få vetskap om ditt skaldeförsök. Och ditt förändrade omdöme om mig i din segelbåtsbok kan du gärna också skrifva och tala om.

Ibland längtar jag så efter att segla. O, hvad vi hade lifvadt, när vi voro ute de sista dagarna. Jag var så ledsen, att jag inte fick segla ut på torsdag e.m., emedan det regnade.

Hur kunde du få veta genom en viss fröken Fredlund? Henne hade jag aldrig bedt. Äro Conny och Hanna mycket tillsammans med "systersonen"?

Vet du att i måndags var Signe här hela dagen. Vi hade väldigt lifvadt. Hon reste hem i dag. Du träffar väl Sten ofta? Har du hört något om mademoiselle genom honom? Om hon trifs? I söndags var ju den älskvärda fröken Freddys födelsedag. Hade hon någon bjudning? Har du hört något från Kurt?

Hälsa alla mycket, i synnerhet .... [sic] Jag hoppas du förstår! Skrif snart ett långt bref till din tillgifna vän

Stanny.

Obs. Du måste ursäkta, att innehållet är tråkigt och stilen ful.

Brevkort från Curt Lundblad till Elof den 18 augusti 1905

Ekebyhammar, Fellingsbro, 18/8 05.

Kära Elof!

Jag ville skicka dig en hälsning härifrån Ekeby där jag har så trefligt hos Morfar och Mormor. [Carl-Werner von Schulzenheim; "mormor" makan i 3:e giftet. Fadern Per Olof Lundblad var v. häradshövding i Strängnäs.] Hvarje dag hämta vi gräs och då följa vi med. Jag hoppas vi skola hinna segla litet innan skolan börjar.

Många hälsn.
Curt

Brev från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 21 augusti 1905

Ramnäs d. 21. 8. 1905

Käre herr Elof!

Mycken tack för ditt bref. Det var ett rysligt underligt bref du fick af Gerda. Hon kan frimärksspråket fullkomligt; det var farligt att sätta det på sned. Jag undrar just, hvad det betydde?

Jag blef mycket förvånad öfver ditt nya omdöme om mig. Det var just inte mycket öfverensstämmande med verkligheten. Jag trodde det skulle bli något helt annat; att jag var en ryslig fnitterlisa m. m. sådant.

Det var roligt att höra, att Mademoiselle trifs hos Vickmans.

Fy skam att du ångrade dig. Du måste i nästa bref skrifva hela versen, från början till slut.

Gaf du Conny den där trefliga portföljen på hennes födelsedag? Och har du gifvit Gerda det, som hon bad om? Jag glömde att fråga: Har du svarat Gerda på hennes bref?

Jaså, Hanna och Gösta Reimers äro ofta tillsammans! Det var ju tur, att Hanna fick en annan Gösta istället för den förre. - Säg hvad är det för ett löfte, som binder dig att icke dansa?

Ebba Bjurberg är nu här, som du kanske vet. I går eftermiddag var hon här. I dag ha vi haft ett härligt kräftkalas, vid lunschen och nu snart skola vi meta kräftor.

I dag är det ett härligt väder. Mamma och Pappa äro borta för tillfället, på Högfors på middag.

Du frågar, när vi komma hem. Ja, jag vet inte riktigt. Ebbe kommer naturligtvis den 26te, och jag tror, att vi komma d. 31sta eller 1sta, men jag vet inte säkert.

Många hälsningar från din tillgifna vän

Stanny

Obs. Bläcket var dåligt på den sista biten, så att det är inte mitt fel, att det blef så plumpigt.

Oktober 1905

Brev från Stanny von Engeström till Elof af Sillén den 13 oktober 1905 [skrivet på sorgkantat papper]

Kära Elof!

Det var då sannerligen vådligt hyggligt att skrifva till mig. Du må tro jag blef vådligt förvånad att få se din handstil på brefvet, då jag nyss var ute i lådan och hämtade bref. Min bror och svägerska äro f. n. ute i staden och köper mattor, och därför tog jag mig för att skrifva nu med detsamma, för att då de äro hemma har jag sällan tid till brefskrifning

Det var verkligen sant, det du skref, att man omöjligt kan ana hvad som skall hända en. För en månad sedan - anade jag väl att jag skulle sitta här i Oscarshamn! anade jag väl allt det som skulle hända! Jag har med glädje mottagit många bevis på att det nog fanns godt om deltagande både för mig själf och för mina anhöriga. Och, vet du, det är precis som om det vore lättare att bära sorgen, då man finner deltagande. Men en större sorg har jag aldrig i mitt lif haft, och jag tror knappt jag skulle kunna genomlefva en sådan till. De dagarna, då mamma låg sjuk, hennes död och allt, de gå aldrig ur mitt minnme. Och du skall veta att jag var mammas käraste barn, och van vid hennes dagliga sällskap. Du skall förstå då hur jag skall känna saknaden och tomheten alldeles särskildt. Jag är nästan rädd för den stund, då jag skall komma hem igen till mitt tomma, ödsliga hem!

Stackars du, som inte har några kamrater!! Jag kan mycket väl förstå hur tråkigt du skall ha. Usch! att lefva utan en riktig vän, det skulle vara rysligt, tycker jag. Jag, för min del, har nästan för mycket av den varan.

Du måste måla något vackert åt mig, tills jag kommer hem igen! Hör du det, riktigt säkert, för att jag har inte fått något och vill gärna ha.

Mitt fotografi skall du få, då jag kommer hem, men då vill jag ha ditt i utbyte.

Gerda F. skref, att du och hon fört sådant skåj på föreläsningen förra lördagen. Hvad gjorde ni för rackartyg, det talade hon ej om? - Ja, de där arbetarföreläsningarna, som jag tyckte voro så rysligt roliga, de gånger jag var där, dem vill jag aldrig gå på mera. Det är precis som om jag mist all lust för nöjen. Böcker, föreläsningar; kälkbacke, allt förefaller så tråkigt nu, när jag vet att vid hemkomsten träffar jag ej mamma som förr, och har ej henne att tala om allt för. Jag är precis som flera år äldre! - -

Här är så vådligt vackert, med hafvet och träden i höstskrud o. månsken om kvällarna, [Fullmåne just den 13:e.] så du skulle nog bli lika hänförd som jag.

Brefväxlingen mellan St:holm o. mig är ej alls så vidare liflig. Den är så där medelmåttig. - Skrif snart! Det är så roligt att få bref från Strengnäs o. höra om det som sker och händer där! Och än en gång, tack för ditt bref. Hälsa [oläsl.] o. Gerda o. f. öf. alla St.näs, alla bekanta du träffar både bl. flickor o. pojkar.

Många hälsningar fr. tillg. vännen Stanny.

Ansvarig utgivare: Stefan Zenker, www.zenker.se

 
Till Liber hemsida  
Senast ändrat eller kontrollerat den 20 januari 2014.