Om transkriberingen

Muncktells original är tryckt i tre band om sammanlagt ca 1650 sidor. Jag har utgått från den inscannade version, som finns tillgänglig på nätet från Västerås stiftsbibliotek.

Transkriptionen från inscannad text till sökbar ASCII-text är lite knepig eftersom man måste konvertera från frakturstil. Programutvecklarna har i skrivande stund inte någon kommersiell produkt för frakturstil färdig. Uppgiften är svårare än man kan tro: dels är i många fall de enskilda bokstäverna väldigt lika varandra, dels använder sig programmen i stor utsträckning av ordlistor för att tolka det inlästa.

Jag har själv "tränat" mitt OCR-program ABBYY 10 på den nedladdade texten. Jag experimenterade en hel del i början men insåg snabbt att en hel del efterbearbetning skulle komma att krävas (s förväxlas med f, u med n, N med R osv.). Datorns tolkningsförslag sparar ändå mycket tid. Stackars Muncktell tvingades nog skriva av allt råmaterial från konsistoriernas protokoll i de drygt 150 församlingarna, men så ägnade han också 50 år åt arbetet! Däremot har jag inte haft någon större glädje av ordlistan, eftersom programmet inte försetts med någon sådan för 1800-tals svenska utan använder modernt språk. Därför rättar programmet ibland tjenst till tjänst, prest till präst osv.

Många tolkningsfel återkommer ideligen. De flesta är lätta att rensa bort systematiskt, t. ex. bles i st. f. blef, as i st. f. af, men ibland gäller det att vara vaken. Så kan t. ex. fångarne på Kronohäktet bli sångarne ..., häftig bli hastig, liflig bli listig.

Konverteringsprogrammet läser frakturtexten nertill och föreslår tolkningen ovan till höger.

Korrekturläsningen kompliceras av att såväl ord som grammatik förändrats en hel del både under perioden 1500-1800 och sedan verket utgavs 1843-46. Inte ens Muncktells eget språk är helt konsekvent. Jag har valt att korrigera den tryckta texten endast när jag varit helt säker på att det rör sig om ett feltryck. Mindre felstavningar och inkonsekvenser har fått stå kvar. (Vem är jag att rätta antiqviteter till antiquiteter?) Man kan också luras av dåtidens konventioner, t. ex. anges plural ibland med en upprepad konsonant i ordslutet.

Under rubriken Skrifter finns ibland grekisk text. Jag fann det besvärligt att konvertera den till ASCII i HTML och har i stället scannat in den som små bilder.

Inläggningen av Muncktells egna rättelser försvåras av de många felen i sid- och radangivelserna i rättningslistan i del III säkert sättarens slarv. Muncktell fick nog inte tillfälle att rätta rättelserna. Ett fåtal rättelser har jag inte lyckats säkert placera. Rättelserna är angivna i grönt (men strukna ord syns inte).

Transkriberingen, som tagit en hel del tid under våren, kan idag 19 maj 2012 betraktas som färdig, men jag har börjat lägga in länkar för de många hänvisningarna inom verket (Se Past. i Hubbo, osv.) och i samband med det jaga tryckfel i texten.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 26 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt