Jag med min död bevisat har
den trofasthet, mitt hjärta bar.
Och nu, I hjältar, följen mig
till blodig hämnd, på ärans stig.