Hans bragder och hans dygd med oförgänglig ära
i död liksom i lif triumfens kransar bära.