Bihang

I. Språk

B. Personnamn

Af kvinnliga dopnamn äro Carin, Anna de vanligaste. Efter krigen införes Annika och Lisken. Af mansnamn vanligast Anders, Olof, Lars, Sven, Nils, Erik, Johannes, Petrus och Martin. Ovanligare äro Ballam, Chrisman, Cæsarius, Dominicus (1608), Jasper, Melcher, Balthasar, Nicolai, Cicero, Geronimus, Ambrosius, Franciscus (1639), Dominicus, Donatus, och af kvinnonamn Scholastica (1629), Judeka, Marina, Abbeluna (Apollonia), Gudeli (1603). Maria möter första gången 1662.

Ur den namnlista, vi samlat, anföras: Abedias Person (1602), mester Christian Beda (1666), Henrik Brandenburg 1598, Brask 1660, Hans Brunswick 1588, Jakob Callvin 1613, Dandenell 1734, Jöns Drake 1598 434, Dragman, guldsmed 1719 (Dragmans gata), Elin Utanbys 1587, Flygarelasse 1692, Nils Gåpå, ryttare 1757, Olof Hising, fogde 1588, Nils Hvitlock, skarprättare 1624, Jätte Carl 1662, Jakob Kraft 1613, Lasse Pers Kråke, Lasse Pers på Vreten 1583, Kalstens Erik, gästgifvare sunnan 1607-1611 (Kalstensgården), Kalstens Olof 1603, Kelmund, Knubbarnas gård 1682, Kolbecksgubben 1587, Kråkingri, Lasse Lurk, Mester Läwert, vantemakare 1625, Henrik Måneschöld 1639, Jacob Mestherthun 1660, Erik i Porsegården 1603, Peder Porse 1602, Anders Porse 1544, Nils Porse 1588, Hans Priss (Prytz) 1613, Jöns von Rosendahl (rustrnästare) 1594, Filip Scheding (guvernör af Estland 435), Simon Dybecken 1597, Erik Skrika (däraf Skrikarberget), Småpenning (Småpenningsgården 1602), Thomas Soots gård 1628, Erik Tråssens pojke 1621 (däraf Tråssens hage), Henrik Urväder 1529, Skeppar Urväder 1738, Tutjon, Jens Wåttskegg 1627, Anders Uttermark 1589, Vallanna, Olof Väderhatt 1732, Ångerman 1627, Zonnebeckius (af Sonnebäck). Johan Meenlös, Carl XI:s och XII:s harneskmakare, far till den berömde Daniel M.

Släkter, som från Arboga tagit sitt namn, äro Arbogensis, Arbman, Arborelius, Arborin, Arbin. Andra namn, såsom Albäck, -man, -gren, -ström, Tärnsten, Tärnlund, Gråberg, Vretman, Vretlöf, Vretlind, Ekman, äro tagna från naturomgifningarna. Af medeltidsnamn återfinnas Prytz, van Hagen, Törn, Mekelin, Porse, Hedeman, Nyman, Urväder. Af främlingar märkas: Pehmer från Augsburg, Petre från Skottland, Barkhusen, Paninck, Lohman från Lübeck, Cupp från Holland, Pipping från Åbo, Hans Mynster (1621), Albrekt Kroll och Johan Honter 1641; Willam Skulle, Thomas Skunk, Casten Boback, Marcus Weybe, Frans Pechel 1607, alla 5 från Lübeck, Fredrik von Bremen 1607, Reggart Engelsman, gårdsegare 1613, Hans Brant, Nils Grot, Thomas Engelsman, gård 1614, Jean Paris (soldat) 1629, Lovis de Gertz 1646, juden Samuel, spannmålshandlande 1665, Peter von Gent 1667, Hartwig Pogensis 1640, Jost Kurtzel 1616, Krausbarth, Neumann, Lewert, Schaij, Schultz, Dietrich.

Af adliga ätter, här bosatta eller ägande gårdar, anföra vi, utom de ofvan citerade: 1591 Erik Sparre, Erik Abrahamson, Axel Johanson, Christopher Gabrielson, Bengt Gabrielson, fru Beata, fru Anna på Åkerö, fru Brita på Penningby, fru Ingeborg på Hadensjö, Erik Ryningh, Axel Åkeson, Ture Bjelke m. fl. — I slutet af 1600-talet bor Mauritz Posse i gården väster om n. v. ingeniör Dufbergs, grefve Bengt Oxenstjerna äger västra hälften af n. v. Dufbergs tomt, fru Ebba Lejonhufvud östra delen. — I s. v. hörnet af n. v. kyrkogården låg gref Magni gård, sedan apotekaren Linds. Den sjöbod, som ännu är kvar vid ån öster om skolgränden, ägdes af Nils Bjelke. På Väster-Herregården bodde gref Magnus; hörngården s.o. om bron ägdes af herr Abraham Lejonhufvud, gården vid ån väster om bäcken af Gustaf Soop, gården öster om bäcken vid ån af herr Fleming, liksom den söder därom vid bäcken belägna tomten (se kartan, copierad 1747, rådhusarkivet). 1665 begärde öfverste Nils Posse, såsom ägare af Gäddegården, vederlag för skeppslöten, men får svar, att hans förfäder ej veterligt varit därtill berättigade, utan att där i förtiden hafver stått en cronenes ladugård på Skeppslöten. En kapten de la Grange ägde 1730 stadsgården söder om torget (se pag. 211).

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 december 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt