Bihang

I. Språk

C. Ortnamn

Albrektstorp.
Altanbacken (ofvanför Grimberga, troligen minne af Thure Bjelkes trädgård).
Andolstorp.
Apelegården (munkminne).
Asphagen 1775.
 
Baggens gränd.
Bandarstugan 1668(under Jäder).
Barnholmen (Tjurlången).
Bergsgränd, (Kakubergsgränd).
Beridaretomten (nu Ahllöfska barnhuset).
Blodisvallur, se I, pag. 15.
Borgbacken (vid Snarhem).
Brattebergstorpet 1675.
Brendtomptsgården 1636.
Brunsgränd 1600.
Brödragatan 1556.
Buskens torp.
Buten, utjord.
Byttefjärden 1591 (Björskog).
Bäcken (söder).
 
Clostervallen 1535.
Diket.
Djupadalsbron 436 (under Käglan).
Djupadalshammaren.
Drakgården sunnan 1626 (Måns Drake 1502).
Dröppla bäck = Gäddebäck.
Duftomten, norr om Norra Långgatan = C. Berglunds trägård.
Dunkersgården 1587.
Dyan.
 
Emaus, kaplansbol.
Eskilstuga (Eskilstuna).
Eskils vagga 1662, I, pag. 181.
 
Finnegården, obygd 1598.
Frejs kulle (Galgbacken).
Fröshammarsgården.
Fåfängan (nedanför Ladbron).
Förderfvet, nya (under Jäder 1765).
 
Galgbacken, -hagen.
Garpströmmen 1643.
Gerdslebäcken 1602.
Glasäter = lekplatsen.

 

Glädjekällan, I, 16.
Grafven.
Gropen, Gropgården 1743.
Greniefjärden, Granfjärden.
Grimberga.
Gäddebäck.
Gäddegårdshäll.
Gäddevreten.
Gökholmstomten (sunnan ån västerut 1658).
 
Hallarö 1667.
Hallvardsbäcken, -skans, -torp.
Hammarbacken.
Heden (Johan Finne, Olof Hedenbond, Hedeman, bodde där, de 2 siste under mtd. Hedtorp, å södra skogen, finnes ännu).
Helga korset 1538.
Helga löt, pag. 9.
Hemgärdet, söder om Kallstensgården; Hemängarna, söder om Vinbäcken (hem vanligt i klosterortnamn).
Herregården.
Himmelshagen, -gärdet.
Hjelmsgården, Österlånggatan 1649.
Hoppbens källa.
Hulthegården, sunnan.
Hunden 1667.
Högstomten vid Bomsbron 1597.
Höjen (danskt uttal från unionstiden).
 
Jelsne 1501.
Jeriko.
Jutmyra 1772 (Djupmyra).
 
Kakubergsdiket 1696.
Kalfven, sten i Tjurlången.
Kallerholmen, hospitalsholmen (krafvelholmen, kakelholmen, krackelholmen, källarholmen).
Kambohaf, kärr.
Kapellbaeken [backen?], -gatan.
Kasberget (Hälltorpet).
Kidron.
Klostervreten.
Klostret, 1) 1705 under Godby, 2) Marieberg, 1. hospitalet.
Klossputten (sydväst i staden, sunnan ån).

 

Kolbäck [1]587.
Konungsgården (Öster-Herregården 1692).
Korsgatan.
Korslöt 1594.
Krakaborg, -klacken, -klint.
Kråkdiket, -gränd.
Kungsholmen 1589.
Kungsör 1596.
Kvensjön, södra skogen 1688.
Kyrkvreten (gamla kyrkogården).
Källargården 1623.
Köpmansudden (Hjälmaren).
 
Ladbron.
Ladugården (Kungsör).
Lekbacken, -platsen.
Lindes-ås.
Lundsvreten, norr om ån (med offerkälla).
Lye häll, (Hammars skog).
Långa, Öster- och Vesterby L.
Långberget (norr om staden).
Långsyna, södra skogen.
Långängarna (vid prästgårdsgrindarna).
 
Mangrips kulle.
Mogan (skog, Mogaskoga mtd.).
Motgången, södra skogen.
Munkens trappor, I, pag. 108.
Murmeste 1688 (vid Gålsjön).
Muslagu, stenar i ån (lagu [holländska] = grund).
Märsprängen, sjö.
 
Offerkällan, -tallen, -lunden.
S:t Olofs källa.
 
Paradisstugan 1733.
Parken, vid södra ängen 1672.
Pettersberg 1743.
Porsebäck, -gårdarna 1695. Porsegården, nu Strömsnäs, 1765 (efter dess nya ägare Jakob Dankwardt Liljeström).
Prebendevreten.
Prestgatan, pag. 210, a. 1.
Pukarhagen 1718.
Pungpina, -lätta (krog).
Pålgappet (i ån).
 

 

Quensjön (södra skogen).
 
Rabo 1746, gränsbo.
Rakels källa (Finla), munknamn. (Rakel typ af inre lif).
Ramnäs (Götlunda).
Ramstigen (ram = rån, öfverfall).
Ravaldsbacke i Herrängen (med sägner om gömda skatter och vikingaskepp, som seglat dit).
Rosenlund 1574.
Rugategarna (Rygarn, Jäder).
Rumbogården.
Rumbodelden 1723(Bondjäder).
Rännarbanan se Beridarebanan.
Rödesborg, -mossen (Tjurlången.)
 
Sikulsa 1617, förr Siklösa, nu Sickelsjö.
Sjöholmen, Björskog.
Skansen.
Skeppslöten.
Skogstorpet.
Skolebäcken, -diket.
Skrikarberget.
Slottsholmen, 1) vid Kungsör 2) vid Ellholmen.
Snarhem (af giller, galgrep l. snår?).
Sonabäck, I, pag. 16.
Stadsdiket, — vid landskyrkan, -grafven, -gropen.
Stallgärdet (väster om Strömsnäs).
Stenby eller Spetal 1528.
Stenhagstorpet 1775.
Stenlöpet 1736.
Stentorpet 1646.
Stora Hammar (Storå?) 1664.
Stora gården.
Storvreten.
Styggberget.
Helge Svens källa.
Söderängen 1597.
Söklösa 1607.
 
Thorbrohagen 1730 (Thord- bro-), Jäder.
Thorsängen 1672 (intagen af gamla vägen, sunnan ån).
Tulltorp, raseradt 1763.
Tyskhagen (Säterbo).
Tärnsten.
Törnberget.

 

Ulfwala (Urwalla) 1667.
Ulfvesunda 1531, Wulvesund 1620.
 
Vestendahl 1530.
Vesterherrgården, Strömsnäs.
Vesterport.
Vinbäcken.
Vingården (utbruten ur Porsegård 1579).
Vreten.
 
Ättebacke, -hage (öster om Svens kapell), -hög.
 
Österby Långa 1527.

Norra och södra skogens hagar, upptagna på den kronoskog, som 1600, jämte kungsladugårdsjorden, skänktes till staden, bära ännu i dag till stor del namn efter 1600-talets första innehafvare, Abraham Hults, Tråssens hage, Lorens Höjers, Assar Andersons, Cleophas Antoni, Spräck-Matts hage, Smeckhagen.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 december 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt