Bihang

II. Kronologi

 
1002 årtal å funnen ekbåt. (Anm. Förf. tolkar ristat "MII" som romerskt årtal! /SZ)
1275 landskyrkan byggd.
1285 franciskanerklostret byggdt.
1293 aflatsbref för S:t Olof.
1314 donation till klostret af S:t Birgittas far.
1346 konung Magnus Eriksons testamente till Arboga kloster och hospital 440.
1348 munkbref om offerlunden, munkritning af Arboga.
1350 digerdöden. Brunnar i Arboga förgiftade af giftblandare.
1352 crucifix svettas blod i klosterkyrkan.
1359 Jäders kvarn skänkt till Juleta.
1396 kyrkomöte i Petri Pauli kyrka. Birgitta blir Sveriges skyddshelgon.
1403 Carl Ulfson af Tofta återlämnar Arboga by, som han haft i förläning.
1408 munkklockan gjuten.
1412 kyrkomöte. Vidskepelse förbjuden. S:t Annas fest införd.
1423 kyrkomöte. Ombud till Pavia. Förbud mot ocker.
1435 Engelbrekt vald till rikshöfvidsman.
1440 Nikolaikyrkan omtalas.
1442 Måns Håkanson, arbogaköpman, blir vadstenamunk.
1456 Västeråsbiskopen Olof Gunnarsons visitation.
1461 Arboga byskatt anslås till Vadstena kloster.
1462 Jöns Styrbjörnson testamenterar stadsgården till Juleta kloster.
själfsvåldsgården såld af Rawid för 130 mark.
1464 Arboga brändt.
1466 Erik Karlson slår Sturarne vid Arboga.
1468 Erik Karlson slår Karl Knutson vid Arboga.
1469 Magnus Kalstok förrädare.
1470 skogsstrykare i Arboganejden.
Lars Björsons donation till Helgandshuset.
1471 Sten Sture riksföreståndare (vald här).
1473 Sten Sture bor i sin gård i Arboga.
1474 kyrkomöte. S:t Katarina. Fråga om högskola i Uppsala. Borgmästare och råd få uppsikt öfver Helgandskyrkan.
1476 custos' skrifvelse om klosterfrid.
1480 Nils Stures privilegier.
1484 herr Peder i Björskog testamenterar till hospitalet.
1489 Antonius Masth, aflatskrämare i Arboga.
1490 Ragnilla Rawidsdotters testamente till klostret.
1492 Göstaf af Vernhult kräfver tomtören af Arboga nordan ån.
1496 Filippus brände klostret. Abraham Christiernsons testamente till klostret.
1498 Birgittas gård såld.
1499 Jon Falster lynchad i Arboga.
1501 S:t Erasmi altare får aflat af biskop Olof.
1511 ministern i klostret.
1512 Arboga brand.
1514 antonitermunkar här.
1518 Arcimbold i Arboga.
1519 Hans Brask köper gård i Arboga af antoniterna.
1524 Juleta kloster säljer stadsgården.
1526 klostret under uppsikt af borgmästare och råd.
1529 munkarna afgå.
______
   
1531 dalkarlarna stämma möte i Arboga. Helgandshuset doneras till rådhus.
1536 socknarna nordan och sunnan sammanslås.
1544

Gustaf Vasas privilegier för Arboga. Munkklockan stulen från landskyrkan.

1545 Säterbo socken och Nikolai sammanslås med Arboga pastorat.
1553 Jakob Person skolmästare.
1561 Arboga riksdag.
1572- 79 Cecilia i Arboga.
1576 Johan III bjuder, att stadskyrkan skall byggas.
1579 rådhuset repareras åt Cecilia.
1593 läkare, mäster Dionysius.
1597 Arboga riksdag.
1600 Herråkern donerad.
1605 handelsmöte i Arboga.
1613 Salzburgska parlamentet.
1622 Lars Starks gård, sedan Cleophas Antonis, såld för 750 daler.
1624 hexprof i Arboga.
1634 Helgandshusets källare och trädgård doneras till staden.
1652 lilla tornet å kyrkan nedtaget.
1657 stads- och landskyrkorna skiljas. Herredag.
1658 gamla rådhustomten såld.
1659 Simonius, Encomium Arbogiæ.
1674 lustläger vid Arboga graf.
1675 Johan Olof Stjernhöök †.
1681 Arboga får behålla Kungsgårdens ägor.
1695 ny rågång mellan Nerike och Västmanland.
1696 drabantinkvartering till 1751.
1706 arkivet ordnadt.
1711 kongl. senaten här.
1719 accisen afskaffad.
1727 Palmroth, orientalist † (arbogabarn).
Casten Feiff † (Barkhusens måg).
1740 Per Unge †. (Med Carl XII i Bender, född på Ellholmen).
1743 torget utvidgadt. Meenlös, berömd matematiker, arbogabarn, †.
1747 särskildt apotek.
1748 första potatisen.
1749 rådhustornet nedtages.
1750 crucifix funnet i stadskyrkan. Landskyrkans torn skadadt af storm.
1760 Carl Ehrenpreuss, universitetskansler, †.
1773 kyrkogården utvidgas.
1782 Jakob Benjamin Lohman †.
1801 storhertigen af Baden ihjälkörd.
1809 rektor Malmstedts fru †.

Nästa avsnitt ¦ Innehåll

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 december 2005.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt