Johan Gustaf Terserus' korrespondens: register.

Vid Handskriftsavdelningen, Uppsala universitet, finns en inbunden samling med Johan Gustaf Terserus (1726-1812) bevarade korrespondens.
Akten är registrerad som G296.

Brev till kyrkoherden Johan Gustaf Terserus (1726-1812)

Från År Antal
brev
Blad
Benzelstiema, Lars [Professor i grekiska och teol.professor vid Uppsala univ., biskop i Västerås.1715-1800.]   1759   1   170  
Bergöö, E B [Falun .]   1781   1   123  
Biurbergh, J J [Sura bruk.]   1751   2   53-54  
Bjurman, Isaac [Bjursås.]   1753   1   260  
Cadovius, Carl Johan se: Dahlesköld              
Carlbaum, Andreas [Conrector Scholae i Västerås, kyrkoherde i V. Färnebo,Västerås stift.1715-1780.]   1752   1   60  

Clewberg, Christopher [Professor i orientaliska språk vid Uppsala univ., kyrkoherde i Danmark, Uppsala ärkestift, kontraktsprost. 1706-1776.]

  1760   1   276-277  
Dahlesköld, Carl Johan (före adlandet: Cadovius). [Lagman.1736-1809.]   1756   1   84  
Darelius, Johan Anders, se: af Darelli              
af Darelli, Johan Anders (före adlandet: Darelius) [Assessor i Collegium medicum, överläkare vid Serafimerlasarettet. 1718-1780.]   1747-1748   2   94-97  
Eckman, Olof. [Kyrkoherde i Gagnef, Västerås stift, vice kontr.prost.1710-1769.]   1763   2   18, 21-22  
Eckman, Samuel Petri [Konsist.notarie i Västerås, syssloman och predikant vid hospitalet i Västerås.1734-1781.]   1763   1   20  
Elfving, Samuel (Birgersson). [Kapten vid Dal-reg:tet.1709-1773.]   1756   1   82-83  
Erelius, Johan [Kyrkoherde i Sundborn, Västerås stift. 1723-1795.]   1751   1   51-52  
Ferrin, Catharina se: Terserus              
Fontelius, Anna se: Resenberg              
Fontelius, Eric [Komminister i Stora Tuna, Västerås stift.1680-1773.]   1752   l   59  
Gezelius, Johannes [Kyrkoherde i Orsa, Västerås stift-. 1698-1767.]   1747-1755   3   40-41, 61-62, 68  
Gottmarck, Carl [Kyrkoherde i Norrbärke, Västerås stift. 1736-1797.]   1761   1   231-232  
Groth (Groot), Olof Abrahamsson. [Rådman i Säter. l692-1783.]   1773   1   113,117  
Groth (Groot), Olof Olofsson [Rektor vid stadsskolan i Säter. 1723-1773.]   1755-1773   2   91-92, 115-116  
Gustrin, Anna se: Söderström              
Gyllenadler, Maria Lovisa se: Svedenstierna              
Hedelius, Johan [Komminister i Stora Skedvi, Västerås stift. 1724-1795.]   1752   1   87-88  
Ihlström, Anders [Löjtnant (vid Dalreg:tet). 1726-1777.]   1755   1   89-90  
Ihrman, Christian [Mag., kyrkoherde i Hed, Västerås stift.1733-1810.]   1767-1771   7   255-258, 265-267, 272-275  
Kihlström, Johan [Informator.]   1752   1   50  
Muncktell, Andreas [Kapten vid Dalreg:tet. 1720-1779.]   1756   1   57  
Norberg, Olof (Olaus) [Mag., rektor vid trivialskolan i Västerås, kyrkoherde och prost i Hubbo, Västerås stift. 1698-1765.]   1750-1751   2   45, 48  
Nässman, Per [Kyrkoherde i Madesjö, Kalmar stift, kontraktsprost.168(5)-1755.]   1754   1   15-16  
Pomp, Samuel [Student, engagerad i Stora kansliet. Son till komministern i Falun Petrus Pomp. Död i Danmark.]   1746   1   85-86  
Pärsson, Erick [Dräng i Skog, Lillhärad.]   1772   2   251-254  
Resenberg, Anna, f. Fontelius [G. 1:o med Collega Scholæ, mag. Samuel Resenberg, 2:o med prosten i Orsa Johannes Gezelius.]   1752   1   57-58  
Schultze, Lars (F...?) [Bergmästare vid St. Kopparberget i Falun.1701-1765.]   1754   1   13-14  
Schultze, Samuel [Kamrerare i Bergskollegium. 1698-1778.]   1753   1   6-7  
Svedenstierna, Maria Lovisa, f. Gyllenadler [G. m. kaptenen Erik Svedenstierna.1707-1783.]   1767   1   104  
Sylvin, Erik Jonæ [Kyrkoherde i Neder-Kalix, Härnösands stift.1708-1777.]   1749   1   76-77  
Söderström, Anna, f. Gustrin [G. m. skolmästaren i Söderbärke Lars Söderström.1745-1780.]   1770   1   108  
Terserus, Catharina, f. Ferrin [G. m. rektorn i Säter Elof Terserus. -1773.]   1750-1775   2   42-43, 93  
Terserus, Elof [Rektor i Säter. 1695-1753.]   1750   1   42  
Terserus, Lars [Gruvstigare.1725-1803.]   1760-1774   4   130-131, 162, 210-211, 216-217  
Terserus, Martin [Rådman i Falun.1698-1775.]   1751-1775   37   71-72, 121-122, 125-126, 129, 132-161, 163-169. 172-177, 180-208, 212-215, 218-219, 221-230  
Terserus, Samuel (Martinsson) [Fil. mag., rektor i Sala. 1722-1806.].   1761-1775   7   234-246  
Terserus, Samuel (Samuelsson) [Notarie i Falun. 1701-1783.]   1751?   1   99  
Thunborg, Mårten Larsson [Komminister i Sveg, Härnösands stift.1719-1775.]   1775   1   248  
Tillæus, Andreas [Magister, rector scholæ i Falun, kyrkoherde i Söderbärke, Västerås stift, prost. 1695-1768.]   1752   1   55-56  
Wagenius, Paul [Predikant å Ljusnedals bruk i Härjedalen. 1737-1792.]   1771-1772   2   249-250, 259  
Vigelius, Pehr Ericsson [Kyrkoherde i Ramsberg, Västerås stift, kontr.prost? 1704-1769.]   1763   1   17  

Brev från kyrkoherden Johan Gustaf Terserus (1726-1812)

Till (mestadels koncept) År Antal
brev
Blad
Benzelstierna, Lars [Professor i grekiska och teol, professor vid Uppsala univ., biskop i Västerås. 1719-1800.]   1759   1   170  
Bergöö, E B [? ....'Morbroder'.]   1781   1   123  
Brock, Matthias [Brukspatron, amiralitetsfiskal. 1707-1764.]   odat.   1   44  
af Darelli, Johan Anders [Assessor i Collegium medicum, överläkare vid Serafimerlasarettet. 1718-1780.]   1748   1   97  
Gezelius, Johannes [Kyrkoherde i Orsa, Västerås stift. 1698-1767.]   1747?   1   39  
Gottmarck, Andreas [Kyrkoherde i Älvdalen, Västerås stift.1693-1759.]   1757   1   111  
Groot, Olof Abrahamsson [Rådman i Säter. 1692-1783.]   1773   1   114  
Kumblæus, Olof [Lektor i Västerås, kyrkoherde i Rättvik, Västerås stift.1709-1765.]   1751   1   33-34  
Muncktell, Andreas [Kapten vid Dalreg:tet. 1720-1779.]   1756   1   66  
Norberg,Olof [Mag., rektor vid trivialskolan i Västerås, kyrkoherde och prost i Hubbo, Västerås stift. 1698-1765.]   1750-1751   3   46, 48, 49  
Pomp, Samuel (?) [Student. Engagerad i Stora kansliet. Son till komministern i Falun Petrus Pomp. Död i Danmark.]   1751          
Schultze, Lars (F....?) [Bergmästare vid St. Kopparberget i Falun. 1701-1765.]   1754   1   35-36  
Schultze,Samuel [Kamrerare i bergskollegium. 1698-1778.]   1753, odat.   2   35, 36  
Svedenstierna, Maria Lovisa, f. Gyllenadler [G. m. kaptenen Erik Svedenstierna. 1707-1783.]   1767   1   105  
Sylvin, Erik Jonæ [Kyrkoherde i Neder-Kalix, Härnösands stift.1708-1777.]   odat.   1   74-75  
Söderström, Anna, f. Gustrin [G. m. skolmästaren i Söderbärke Lars Söderström.1745-1780.]   1770   1   109  
Terserus, Martin [Rådman i Falun. 1698-1775]   1751   1   34  
Troilius, Samuel [Biskop i Västerås stift, den förste ordenspredikanten.1706-1764.]   1755   2   27-28  
'Min Högtde Käreste Herr Farbroder'   1747   1   38-39  
'Mein sehr lieber Bruder'   1749   1   73  
'Högt ärade k. Farbror'   1751   1   34  
'Ädel och Högaktad Herr Secreterare'   odat.   1   37  
'Ädle och höglärde Hr Magister'   odat.   1   49  
obekant   odat.   1   70  

Brev till rådmannen Martin Terserus (1698-1775)

Till (delvis koncept) År Antal
brev
Blad
Schultze,Samuel [Kamrerare i bergskollegium. 1698-1778.]   1755   1   25-26  
Sylvin, Erik Jonæ [Kyrkoherde i Neder-Kalix, Härnösands stift.1708-1777.]   1761, 1770   2   78-81  
Terserus, Johan Gustaf [Kyrkoherde i Sollerön, Västerås stift.1726-1812.]   1751   1   34  

Brev från rådmannen Martin Terserus (1698-1775)

Till (delvis koncept) År Antal
brev
Blad
[Dahlman, L.]   1755   1   30  
Ihre, Johan [Professor skytteanus, kansliråd. 1702-1756.]   1756   1   31-32  
Terserus, Johan [Kamrer el. kassör.1702-1756.] 1 107   1755   1   107  
'Högädel och Wittberömde Hr Professor'   1755   1   29  

Brev till komministern i Malung Samuel Terserus (1780-1842)

Från År Antal
brev
Blad
Jedeur, Thomas Thomæ [Domprost i Västerås. 1739-1815.]   1811   1   263-264  

Brev till fröken Christina Elisabeth Terserus (1786-1852)

Från År Antal
brev
Blad
[Jedeur, Elof?] [Adjunkt och vik. lektor vid Västerås gymnasium. 1783-1841.]   1837   1   278-279  
Rathsman, J [trol.=Könsberg, Johanna Fredrika, f. Rathsman. G. m. mönsterskrivaren Könsberg vid Dalreg:tet, och dotter till komministern i Rättvik Johan Christopher Rathsman.]   1841   1   120  
Ekerman, Otto Fredric [Stadsfiskal. Fru Castorins måg.]   1755   1   63-64  
Kallsenius, Elisabeth, f. Lemoine [G. m. biskopen i Västerås Andreas Kallsenius.]   1755   1   65-66  

Brev från kyrkoherden i V. Skedvi Eric Gustrin (1701-1770)

Till År Antal
brev
Blad
'Högtärade K. Syskon'   1766   1   112  

Brev till inspektoren Fredrik Muncktell

Från År Antal
brev
Blad
Meldercreutz, Jonas (före adlandet: Molin) [Kapten, professor i matematik vid Uppsala univ. 1715-1785.]   1755   1   23-24  

Brev från kyrkoherden i V. Färnebo Johan Tillius (1698-1769)

Till År Antal
brev
Blad
'Högtärade kära Broder'   1750   1   106  

Varia

    Blad
Självbiografiska anteckningar 1770 (av J. G. Terserus). 1  
Testimonium för J. G. Terserus, utfärdat 1741 av A. Tillæus. 3-4  
Testimonium för J. G. Terserus, utfärdat 1746 av O. Norberg. 4-5  
Tentamensbetyg för J. G. Terserus, utfärdat av S. Nauclerus 1750. 8  
Venia concionandi för J. G. Terserus, utfärdat 1750 av J. Nibelius. 9  
Tentamensbetyg för J. G. Terserus, utfärdat 1751 av G. Mathesius. 10  
Tentamensbetyg för J. G. Terserus, utfärdat 1753 av A. Berch. 11  
Intyg att J. G. Terserus skrivit för graden, utfärdat 1753 av J. P. Sleincour. 12  
Anhållan att få kalla J. G. Terserus till adjunct i Gagnef [1763] undertecknad av O. Eckman. 19  
1 dikt. 52  
Tacksägelse över mag. Olof Norbergs avl. h:u Sara Maria Sommor [1743?], hållen av Jacob Swedelius [Domprost i Västerås. 1693-1763.] 98  
Tacksägelse över Carl Adam von Ehrenheim [Student i Uppsala. 1744-1759.], hållen av Eric Halenius. 100  
'Notifications-Sorgebref' efter rådman Göran Smedberg av svärsonen Christopher Clewberg [Professor i orientaliska språk vid Uppsala univ., kyrkoherde i Danmark, kontr.prost. 1706-1776.] 101  
Tacksägelse över Fredrik I [Konung av Sverige.1676-1751.], tr.1751 26/3. " 102-103  
Verser 'från en tacksam Gumma från Sunnan i Nor socken'. 127  
Berättelse om fru Agneta Näsmans begr. 1755 (av Magnus Ranie, [Rektor för trivialskolan i Falun.1704-1779.]). 110  
Kallelse till Sällskapet Plaisirs Innocents för fröken E. C. Terserus 1809. 118-119  
Berättelse om J. G. Terseri son Samuels födelse 1780. 128  
Vers 173  
'Lefwernes beskrifning' 1782, av J. G. Terserus. 179  
Förteckning på J. G. Terseri från V. Skedvi ankomna klädespersedlar m. m. 1768. 209  
Prästbrev för Samuel Terserus [1780-1842], utfärdat 1806 av biskopen i Västerås Johan Gustaf Flodin [1741-1808]. 261-262  
Consistorii i Västerås officiella skrivelse 1811 11/6. 263-264  
Begravningsverser av olika författare över domprosten i Västerås Thomas Jedeur. 268-269