De två urklippen nedan återfinns i Teda Hembygdsförenings "Pärm 3/6 Fornminnen" under flikarna "Fornlämning 40" och "Fornlämning 41". Fyndplatserna ligger nära "Tjärdal" på översiktskartan över Teda sockens fornlämningar. Jag vet inte varifrån urklippen kommer. /SZ
 
Senast ändrat eller kontrollerat den 29 september 2012.