Anmärkningar till artikeln om Teda kyrka

 

1 Svenskt Diplomatarium d. III, n. 1946, 2218.

2 Karl Lilje af Aspenäs, född 1608, död 1653, var major; gift 1644 med friherrinnan Katarina Bjelke, i hennes andra gifte, född 1599, död 1695, dotter af riksrådet friherre Klas Bjelke till Vik och hans andra fru Elsa Johansdotter Bjelke, samt enka efter hofstallmästaren Knut Ulfsparre och orngift för tredje gången 1662 med riksrådet friherre Harald Stake, i hans andra gifte, född 1598, död 1677 (Riddarhusstamtaflan).

3 Anna Larsdotter Skytte född 1625 var dotter af ståthållaren Lars Benktsson Skytte af Sätra och hans andra hustru Anna Posse, samt gift först med rådmannen Sven Hansson Svan och sedan med majoren Lars Hansson Lindorm (anf. st.).

4 Om henne se nedan å Ulfsparreska epitafiet.

5 Om honom se nedan å Ulfsparreska epitafiet.

6 Uppsatt öfver fänriken vid lifgardet Leonard Arvidsson (Natt och Dag). Om honom se vidare förteckningen å dem, som ligga begrafna i Stureska grafkoret.

7 Vice presidenten Arvid Ivarsson (Natt och Dag) föddes den 1 Maj 1633 och skref sig herre till Strömsta, Vesterbyholm, Åbäck[snäs], Gottenvik, Hyltenäs och Kjulaholm; var äfven kammarherre hos konung Karl den 10:de Gustaf samt blef friherre 1678, ehuru ej introducerad. Han dog den 31 Januari i Stockholm och blef 1659 gift med friherrinnan Märta Kurck, som föddes 1642 och dog 1698, dotter af riksrådet friherre Jöns Knutsson Kurck, och hans andra fru, friherrinnan Sofia de la Gardie (anf. st.).

8 Föräldrar se föregående not. Om honom se vidare förteckningen öfver begrafna i Stureska grafkoret.

9 Enligt Riddarhusstamtaflan skall han hafva varit gift och egt barn, hvilket säkerligen är orätt, då han endast var 19 år vid sin död.

10 Johan Skalm skref sig till Salta i Teda socken, och var troligen samme Johan Matsson Skalm, som 1649 adlades och introducerades under namnet Skalm af Karelen; gift med Margareta Lindorm, som lefde enka 1671. Om hennes föräldrar se not 3.

11 Säkerligen son till föregående.

En fru Anna Margareta Skalm bodde på Salta den 29 Mars 1724, då hon utgaf ett bevis (Ebba Leussners tryckta arfshandlingar).

12 Om föräldrarne se not 7.

13 Om Beata Arvidsdotters (Natt och Dag) föräldrar se not 7. Hon blef den 3 December 1682 gift med hofjägmästaren friherre Otto Mörner af Morlanda, som dog 1718 (Riddarhusstamtaflan).

14 Friherrinnan Ingrid Sofia Sture var dotter till generalmajoren friherre Sten Arvidsson Sture och grefvinnan Hedvig Maria Piper, och gift 1750 med kammarrådet Jöns Steuch i hans första gifte, hvilken föddes 1725 och dog 1769 (anf. st.).

15 Syster till föregående.

16 Friherrinnan Anna Beata Fleetwood föddes 1784 och dog 1842. Hon var dotter af öfverjägmästaren friherre Gustaf Miles Fleetwood och grefvinnan Otiliana Margareta Lagerberg, och blef gift 1804 (anf. st.).

17 Dotter till föregående; hon hette äfven Matilda Charlotta Teresia (anf. st.).

18 Broder till föregående.

19 Friherre Sten Sture föddes 1770, var öfverste och drunknade under åkning på svag is å Mälaren den 29 December 1812. Gift 1797 med Charlotta Florentina Beata Ingelotz, född 1777, död 1831, dotter af majoren Berndt Gustaf Ingelotz och grefvinnan Maria Antoinetta Leijonstedt (anf. st.).

20 Friherre Karl Fredrik Cronhjelm finnes ej upptagen i Riddarhus-stamtaflan, men var säkerligen son till löjtnanten friherre Jakob Cronhjelm och friherrinnan Beata Antoinetta Mörner af Morlanda, som var sondotter till Beata (Natt och Dag) och friherre Otto Mörner af Morlanda. Om dem not 13.

21 Magister Magnus Leverin var huspredikant hos grefvinnan Hedvig Maria Sture, född Piper, å Strömsta, då han blef kyrkoherde här 1745, kontraktsprost 1769 och dog 1778 (Ärkestiftets Herdaminne).

Senast ändrat eller kontrollerat den 7 mars 2005.